Gierzwaluwen waren erg laat dit voorjaar

De Gierzwaluwen, oftewel de 100dagen-vogels, waren erg laat terug dit voorjaar.

Normaal gesproken is het rond Koningsdag (vroeger Koninginnedag) wel raak, maar dit jaar waren ze laat terug. Tegengehouden door een front in het zuiden? Speelt de aanhoudende noordenwind ze parten? Het goede nieuws is wel dat ze er nu echt aankomen getuige de (vele) meldingen in o.a. LiveAtlas.

Kijk maar eens op www.liveatlas.sovon.nl