Gierzwaluwen stromen binnen

Gierzwaluwen waren natuurlijk al een week of twee aanwezig, maar de grote massa moest duidelijk nog komen. Die werd verwacht met de spectaculaire weersomslag van de afgelopen dagen: in één keer van bibberen met de winterjas aan naar korte-broeken(en zomerrokjes-)weer.

Inmiddels zijn dan ook heel wat groepen krijsende Gierzwaluwen boven stedelijk gebied verschenen. En het kan nu hard gaan. Gisteren, 5 mei 2016, beleefden de trektellers op Breskens een onvervalste topdag.

Suizende projectielen

Een lange dag trektellen leverde liefst 24.257 Gierzwaluwen op (en nog veel meer). Dat aantal is goed voor een tweede plek in de toch al roemruchte eregalerij van Breskense toppers. Dagen met meer dan 10.000 Gierzwaluwen werden tot nu toe negen keer gehaald, op data tussen 28 april en 26 mei. Een onvergetelijk gezicht, die laag voorbijscherende luchtpiraten. 

Elders iets minder...

De topdag op Breskens was, zoals altijd, het effect van een stevige (zuid)oostenwind. Ook elders langs de Zeeuws-Vlaamse kust werden nog duizenden Gierzwaluwen geteld, maar in de rest van het land was  het op een houtje bijten (illustratief is dit plaatje). Enkele honderden op een dag zijn daar in het voorjaar mooi, al zijn er incidenteel ook wel grotere aantallen gemeld.

Rondvliegers tellen

Na de doortrekgolf die momenteel plaatsvindt zal het Nederlandse broedbestand wel snel op volle sterkte komen. Het tellen van broedende Gierzwaluwen is een uitdaging. Door de aanwezigheid van een fors aandeel niet-broedende vogels geven de rondvluchten boven stad en dorp een relatief beeld van de aantallen. Dat is op zich al waardevol, zodat de deelnemers aan MUS goed werk verrichten (lees deze aanwijzingen nog eens door).

Nesten tellen

Wil je exact weten hoeveel Gierzwaluwen in je omgeving broeden, dan is een arbeidsintensieve methode onontkoombaar. Het tellen van bezette nestingangen kan het beste in de namiddag en avond plaatsvinden, wanneer broedvogels terugkeren naar het nest. In Noordwijk doen ze dat vanaf 1993 om de vijf jaar. Het kost tijd, maar levert intrigerende resultaten op. Zo bleef de stand hier gelijk, maar raakten de vogels wel verspreid over meer locaties; een reactie op renovatiewerkzaamheden. Lees het artikel van Hein Verkade en medetellers er nog eens op na.