Gezenderde Zeearenden zwerven uit

Sinds kort zijn de verplaatsingen van vier jonge Zeearenden online te volgen. De vogels werden dit voorjaar voorzien van een GPS-logger. Op een kaartje kun je de locaties tot twee dagen terug bekijken. De eerste omzwervingen bieden al een interessant inkijkje.

De Werkgroep Zeearend wil met de nauwkeurige locatiegegevens kunnen zien waar de jonge arenden rondvliegen. Ze hoopt zo informatie te verzamelen over de risico's die jonge arenden lopen op hun vliegroutes. Daarbij kun je denken aan aanvaringen met windmolens.

Rust opzoeken

Dirk van Straalen, voorzitter van de werkgroep, merkt op basis van een paar maanden gegevens al op dat de arenden vooral rustige plekken opzoeken. "Beide Flevolandse vogels zijn naar Duitsland vertrokken, terwijl er in hun geboortegbied volop eten lijkt te zijn. De vogel van Biddinghuizen kijkt vanuit het nest op het Veluwemeer, maar kwam daar eigenlijk maar een enkele keer. De situatie is een meer vol waterrecreanten."

Klik op de afbeelding om naar de viewer te gaan.

Grote afstanden

Van Straalen: "Ook de vogels uit de noordelijke Delta laten een dergelijk patroon zien. Zo bezocht de vogel van de Hellegatsplaten pas begin september Tiengemeten, terwijl hij er eerder wel omheen vloog. De Dordtse vogel zat vandaag voor het eerst ter plaatse in de Brabantse Biesbosch. Het vermijden van Brabantse Biesbosch kon ook nog komen door de aanwezigheid van het daar heersende paar. Later durfde ze het toch. De vakantie is voorbij en de eerste herfstachtige dag is een feit. De beelden laten zien dat op Hellegatsplaten de vogel alleen in vroege ochtend en op dagen met slecht weer nabij de vogelhutten kwam. Ook in de Dordtse zien we een partoon van het vermijden van door mensen bezochte gebieden. Het lijkt er dus op dat een rustige omgeving cruciaal is om te rusten en jagen. Een ander opvallend beeld is dat de vogels zeer makkelijk grote afstanden afleggen op één dag. De komende tijd (jaren) gaan duidelijk maken hoeveel invloed menselijke verstoring echt heeft. Beide vogels vlogen met regelmatig door windmolenparken, gelukkig nog zonder ongelukken."

Meer over het onderzoek

Meer achtergrondinformatie over dit zenderonderzoek is te lezen op de website van de Werkgroep Zeearend. In de werkgroep zijn ook enkele medewerkers van Sovon actief.