Gezenderde Taigarietgans in Nederland

In Nederland overwinteren de laatste decennia slechts tientallen tot enkele honderden Taigarietganzen. Alleen in Noord-Brabant is er nog een traditionele overwinteringsplek. En juist daar vloog een in Denemarken gezenderde vogel heen.

Op 30 december zagen Deense onderzoekers één van hun gezenderde Taigarietganzen in Nederland opduiken. Het betrof een vogel die samen met 48 soortgenoten op 14 november was gevangen op Jutland. De gans, met een GSM-zender om de nek, bleek regelrecht naar Noord-Brabant te koersen, de laatste vaste stek van overwinterende Taigarietganzen in Nederland.

Unieke kans

De zendervogel geeft een unieke kans om de slaap- en foerageerplekken van de rietganzen te volgen. Momenteel blijken er minimaal 12 Taigarietganzen in de omgeving van Boxtel en Vlijmen te verblijven, waaronder de zendervogel en drie soortgenoten met een blauwe halsband. Ondertussen is de Kampina als vaste slaapplaats ontdekt, dankzij de zender. De regio staat al sinds de jaren 60 (en wellicht al veel langer) bekend om z'n Taigarietganzen, waarvan er door de jaren heen steeds minder terugkwamen. In de laatste winters nog maximaal 48 vogels die -naar nu blijkt- regelrecht uit Denemarken komen. De onderzoekers reageren enthousiast op de terugmeldingen van hun vogels via geese.org.