Gelderse vogelaar in de kijker

Deze keer staat Greetje Panneman als Gelderse vogelaar in de kijker. Ze is een bezige bij en kijkt niet alleen naar vogels zo valt hieronder te lezen.

Greetje Panneman
Greetje Panneman kijkt vogels langs de Westerschelde, Hoofdplaat.

Naast mijn werk als Intensive Care verpleegkundige ben ik graag buiten: wandelen, fietsen, tuinieren enz. Sinds 2004 woonachtig in Epse, tussen Deventer en Zutphen gelegen,  in een bosrijke omgeving en vlakbij de IJssel.

Niet alleen vogels, maar ook vlinders hebben mijn interesse, ik tel voor de Vlinderstichting dagvlinders en loop een soortenroute. En ik zet af en toe een nachtvlinder lichtval in de tuin.

Vlinders tellen laat wel, meer nog dan bij vogels tellen, de afname van biodiversiteit zien. De hard teruglopende vlinderaantallen maakt me soms wel moedeloos, maar gelukkig neemt mijn getelde soort, de kleine ijsvogelvlinder, juist toe, trouwens ook een gevolg van warmere lentes en zomers….

Sinds enkele jaren ben ik ook regelmatig in Zeeuws-Vlaanderen, ook daar trek ik eropuit om vooral steltlopers en alle soorten eenden te bekijken. De Steltkluut doet het weer beter, maar de Zomertortel heeft het steeds moeilijker.

Als actieve teller en lid van verschillende natuurorganisaties, die me nieuwsbrieven met alarmerende artikelen sturen, kost het me soms moeite om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik zal vast niet de enige zijn..

Wanneer ben je begonnen met vogelen?

Na een beginnerscursus vogels herkennen bij de VWG Zutphen e.o. in 2010 was ik verkocht. Lid geworden en daarna nog enkele vervolgcursussen gedaan. Ik woon in een vogelrijke omgeving en het was een enorme kick om al snel te ontdekken dat die Grote Bonte Specht in de tuin een Middelste Bonte Specht bleek!

Vogelwerkgroep?

Ik ben lid van de VWG Zutphen e.o., opgericht in 2005. Een actieve vereniging op het gebied van o.a. weidevogelbescherming (landbouwgebieden in de uiterwaarden), trektellingen, watervogel-tellingen, MUS-telling en ook een eigen uilenwerkgroep de Oelenwappers. Vogelonvriendelijk beleid (afschot ganzen) wordt zoveel mogelijk tegengegaan met desnoods bezwaarprocedures.

Vrijwel jaarlijks worden er cursussen verzorgd, waar veel belangstelling voor is en die snel zijn volgeboekt. Verder regelmatig excursies, vogelcafe’s en ook voor jeugdige vogelaars zijn er activiteiten.

Je favoriete gebied?

Ik woon net buiten het werkgebied, maar fiets en wandel regelmatig in de Ravenswaarden, het uiterwaarden gebied tussen Gorssel en Zutphen. Vooral in de wintermaanden spectaculair met veel Kolganzen en Grauwe Ganzen en heel mooi bij hoge waterstanden als de uiterwaarden ondergelopen zijn. Mooi, open gebied, ook om roofvogels zoals Buizerd, Bruine Kiekendief, Zeearend en Rode Wouw te zien.

Leukste of mooiste waarneming?

Van alles is me dierbaar en het vroege voorjaar mijn favoriete seizoen: de zang van de Grote Lijster nog midden in de winter en daarna de eerste vogelsoorten die terugkeren en het toenemende ochtendconcert. De Bonte Vliegenvanger terug in de tuin, in Zeeuws Vlaanderen de Nachtegaal en Zomertortel. Tijdens een van de laatste MUS-tellingen zagen we een Steenuil op het dak van een jaren 60 doorzonwoning, geen onmogelijke waarneming met een uilenkast vlakbij, maar we werden er wel blij van! In de binnenstad van Zutphen nestelt de Slechtvalk op de Walburgiskerk, altijd fantastisch om te zien.

Welke (Sovon-)tellingen doe je?

Ik coördineer de MUS stadsvogeltelling en tel zelf één postcodegebied van Zutphen. Die telling is meestal niet heel spectaculair, maar was wel bijzonder om te doen in april 2020: op mijn werk gekkenhuis en topdrukte door de Covid pandemie (Intensive Care Deventer Ziekenhuis) en de ochtendtelling met alleen maar vogelgekwetter, geen auto’s, geen vliegtuigen….alle ruimte voor de natuur!

Daarnaast doe ik de PTT wintertelling in het gebied Dortherbeek/Kring van Dorth, waar ik vlakbij woon. Is een feestje als de zon schijnt en ik een kleine vier uur rondfiets en tel, maar kan ook erg koud zijn met slecht zicht of nevelig weer, om dan de vele kraaiachtigen geduldig te tellen vraagt wel wat uithoudingsvermogen ;)

Wat gaat goed bij Sovon?

Ik vind de webinars erg leuk en boeiend, heb afgelopen winter de webinar over wintervogels en ruiters gevolgd. Aan nieuwe, minder ervaren tellers tip ik de Sovonsite, zodat ze zich kunnen verdiepen in moeilijk te onderscheiden vogelsoorten e.d. als voorbereiding op de MUS-telling. En zelf steek ik er ook nog een boel van op!