Gelderse vogelaar in de kijker

Zowel voor zijn werk als waarnemer houdt Gerbert Strang lijsten bij. Met name voor de Achterhoek een jaarlijst maar daarnaast doet hij ook mee aan diverse tellingen. Van BMP tot de midwintertelling.

Gerbert Strang

Op weg naar zijn werk even langs De Kieftskamp geeft Gerbert energie. En hij kijkt uit naar weer eens een fysieke Landelijke Dag.

Vertel iets over je zelf

Ik ben administrateur bij een school met meerdere locaties in de Achterhoek. Tussen de cijfers door, probeer ik zoveel mogelijk in de natuur te zijn. Door de  'Verkade boeken' van Jac. P. Thijsse ben ik geïnspireerd om de natuur in te gaan. Ik nam de vogelgeluiden op van de vogels in onze tuin en op de fiets naar de havo genoot ik altijd van de weidevogels onderweg naar school. Vanaf mijn 26e ben ik lid geworden van een vogelwerkgroep. Twitchen is altijd een leuke bezigheid voor mij geweest. Dit werd flink aangewakkerd door de Dutch Birding weekenden op Texel. Avontuur, spanning, het soortenjagen, contact met andere vogelaars. Deze weekenden deed ik vaak samen met mijn oudste dochter, die is altijd enthousiast en dat zijn leuke gezinsherinneringen. Tegenwoordig kan ik ook gewoon genieten van een enkele soort, maar ik probeer wel altijd een zo groot mogelijke lijst aan vogels te zien per jaar, wel hoofdzakelijk in de regio Achterhoek, met soms een uitstapje naar Texel en andere mooie natuurgebieden, zoals bijv. Lingezegen bij Arnhem.

Wanneer ben je begonnen met vogelen?

Op mijn 16e. Ik ging mee met excursies van Vogelbescherming, o.a. naar Lauwersmeer en Oostvaardersplassen. Circa 10 jaar later ben ik bij de VWG lid geworden. Daar al snel begonnen met meedoen aan o.a. BMP-tellingen.

Vogelwerkgroep?

Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek Vogelwerkgroep De Oude IJsselstreek, de werkgroep heeft een mooi excursie-programma. Op individueel niveau zijn er allerlei tellingen, in januari wordt door de meeste leden de midwinter/watervogeltelling langs de Oude IJssel uitgevoerd. Ook worden er regelmatig lezingen (door iemand van buiten onze werkgroep) gegeven op de ledenavonden. Soms ook korte lezingen van een project of vogelgeluiden door de leden zelf.

Je favoriete gebied?

Kieftskamp te Vorden, klein gebied die op de route naar mijn werk ligt. Vooral alle soorten spechten die daar rijkelijk aanwezig zijn. De rust, de natuur daar geven mij energie voor de werkdag. Buiten het werkgebied is Texel mijn grootste favoriet. Een fantastisch vogeleiland, vooral in mei en in de Dutch Birding weekenden in oktober. Prachtig om ’s morgens bij de vuurtoren te wachten op leuke (trek)vogelsoorten.

Leukste of mooiste waarneming?

Grote Stern boven Oude IJssel t.h.v. Hoog-Keppel tijdens fietstocht. Geloofde het eerst niet. Geweldig toch, zoiets in de eigen omgeving!

Welke (Sovon-)tellingen doe je?

BMP, MUS, Slaapplaats Grote Zilverreigers, Roekenkolonies, akkervogels en roofvogels. Eigenlijk heeft elke telling wel leuke kanten. In diverse plots BMP voor de kennis van de ontwikkeling van soorten in het gebied. MUS voor de leuke zaken vlakbij huis, zoals dit jaar bv onverwachte beflijsters tijdens de telling. Slaapplaats Grote Zilvers heeft soms een mooie beleving als de reigers tegelijk invallen en/of uitvliegen! Roofvogelonderzoek (BMP-R) dit jaar voor ’t eerst in het Bergherbos (Montferland) en dit gaf enkele mooie ervaringen, zoals leerzame resten van plukplaatsen. Op zoek dwars door het bos om nesten te lokaliseren. En tijdens de akkervogeltellingen in het zelfde gebied genieten we van de Boom- en Veldleeuweriken.

Wat kan beter bij Sovon?

Ik ben heel tevreden over Sovon. Ik heb geen verbeterpunten.

Wat gaat goed bij Sovon?

Gaat prima! Er wordt veel vogelinformatie gedeeld met de waarnemers. Hiernaast hebben we de Landelijke Dag als gezellig uitje in het najaar, als een reünie van medevogelaars en een mooie verzameling aan lezingen en boekenstands om langs te struinen.

Wat wil je verder nog kwijt?

Leuk dat Sovon zoveel mensen enthousiast maakt om de natuur in te gaan en leuke telprojecten organiseert!

Visitekaart

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker
Jan Schoppers