Friese Vrijwilligersdag Natuur op 2 t/m 4 september

Op zaterdag 3 september vindt weer de Friese Vrijwilligersdag Natuur plaats. Ditmaal kunnen we elkaar weer echt ontmoeten in het Atrium in Sneek.

Zonsondergang in Friesland
Vogels kijken bij zonsopgang | Foto: Jelle Postma

Op het programma staan boeiende lezingen en workshops over onder andere wilde bomen en struiken, slaapplaatstellingen van steltlopers en de herkenning van witjes (vlinders). Op vrijdag 2 en zondag 4 september gaan we naar buiten en worden op verschillende locaties door heel Friesland excursies en veldworkshops gehouden: van een bezoek aan vogelakkers of bijzondere natuurgebieden tot een veldworkshop wadvogels of het leren maken van een vegetatieopname.

Iedereen die betrokken is bij (vrijwillige) monitoring van natuur in Friesland of daar meer van wil weten is van harte welkom op een of meerdere dagen!

Waarom deze dag?

In de Friese natuur valt veel moois te genieten, maar er bestaan ook grote zorgen. Wat zondermeer vaststaat, is dat die natuur vrijwel nergens ter wereld zo goed in kaart gebracht is als in Nederland. Tal van waarnemers nemen actief deel aan monitoring. Dat levert niet alleen een waardevolle bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren op basis van monitoring. Met deze dag willen we kennis delen en elkaar ontmoeten en inspireren.

Brede samenwerking

De Friese Vrijwilligersdag Natuur wordt georganiseerd door de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), de Zoogdiervereniging en Sovon Vogelonderzoek. De dag vindt plaats in samenwerking met vele (vrijwilligers)organisaties en met ondersteuning van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, het Kollektivenberied Fryslân en de provincie.

Deelname maar wel aanmelden

Het definitieve programma is deze week  bekend en dan zal ook de aanmelding van start gaan. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht.
Houd de website met meer informatie en aanmelding in de gaten: www.sovon.nl/friese-natuurdag!