Friese Groene Vrijwilligersdag op vrijdag 22 september

Op 22 september organiseren een keur aan groene organisaties waaronder Sovon de Friese Groene Vrijwilligersdag ‘Grien Goud’. Op deze dag kunnen Friese groene vrijwilligers elkaar ontmoeten en deelnemen aan een bomvol programma van inspirerende lezingen, workshops en excursies.

Friese Groene Vrijwilligersdag

Het thema dit jaar is 'Samen voor Natuur', we zijn te gast in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Reserveer de datum alvast in je agenda!

De vijfde vrijwilligersdag op een rij

De Friese Groene Vrijwilligersdag is de opvolger van de Friese Vrijwilligersdag Natuur die afgelopen vier jaar in september is georganiseerd. Aanleiding voor de nieuwe naam is dat er nog meer groene organisaties zijn betrokken bij de organisatie van de dag. Vandaar ook het thema Samen voor natuur! Wat blijft is een dag voor vrijwilligers die zich op allerlei manieren inzetten voor de Friese natuur: van onderzoek tot onderhoud, van voorlichting tot bescherming.

Naast Sovon zijn de Fryske Feriening for Fjildbiology, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Fryslân, IVN, Friese Milieu Federatie, Bond van Friese Vogelwachten, Kollektievenberied Fryslân, Provincie Friesland en de Zoogdiervereniging.

Deelname

Zodra het definitieve programma bekend is ontvangen alle actieve vogeltellers in Friesland een persoonlijke uitnodiging. Dan start ook de inschrijving, deelname is gratis.