€ 9.500 voor Gruttoland Tjerkwerd

Op 16 november hebben de ruim 260 deelnemers aan het symposium Landschapsbiodiversiteit een belofte gedaan om het Friese landschap een impuls te geven voor een gezonde toekomst. Met het symposium vierden vier groene organisaties hun jubileum, waaronder Sovon. Als cadeau hadden deze organisaties een bijdrage gevraagd voor het project Gruttoland Tjerkwerd van het Agrarisch Natuurfonds. Tot gistermiddag werd al een bedrag van € 9.500 gedoneerd. Gedeputeerde Matthijs de Vries overhandigde de cheque, inclusief een bijdrage van de provincie Fryslân, aan agrariër Bote de Boer. Het bedrag is goed voor de aankoop van 1.260 m2 extra gruttoland.

Overhandiging cheque gruttoland
Directeur Natuurmuseum Fryslân Froukje Hernamdt en gedeputeerde Matthijs de Vries overhandigen cheques aan Eddy de Boer van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Bote de Boer.

Gedeputeerde Mathijs de Vries: “Er is veel energie om zaken op te pakken en ook om te laten zien wat we allemaal binnen de provinciale organisatie al doen om de biodiversiteit te verbeteren.” De gedeputeerde vertelde dat dit College door wil gaan met het Biodiversiteitsherstelprogramma. In het programma werken onder andere Fryske overheden, landschaps-, landbouw-, en natuurorganisaties en kennis- en onderzoeksorganisaties samen aan het herstel van de biodiversiteit.

Inspiratie en beloftes Landschapsbiodiversiteit

Het gevarieerde programma bood ruimte voor reflectie op de veranderingen in het Friese landschap en de impact op biodiversiteit en landschapsbeleving. Ook werd vooruitgekeken hoe alle aanwezigen het landschap nieuwe impulsen kunnen geven voor een gezonde toekomst. Zo waren er interessante presentaties van Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland, landschapsarchitect Remco van der Togt en ecoloog Eddy Wymenga. Alle drie schetsten zij een beeld van het landschap van de toekomst. Deelnemers konden meedoen aan inspiratiesessies van experts op het gebied van onder andere vogels, insecten, duurzame landbouw, ecologie en journalistiek.

Deelnemers aan het symposium Landschapsbiodiversiteit
Foto's: Natuurmuseum Fryslân

Hoopvol activisme

Tijdens alle sessies kregen de deelnemers handvatten om zelf aan de slag te kunnen gaan met landschapsbiodiversiteit. De sfeer in de zaal was er een van hoopvol activisme en actiebereidheid; om met veel energie een nieuwe start maken om gezamenlijk problemen aan te pakken. Over een jaar, op donderdag 14 november 2024, organiseren de organisaties opnieuw een bijeenkomst om te kijken wat voor impact dit symposium heeft gehad in het dagelijks leven van de deelnemers. Ook zijn zij benieuwd hoe ieder het afgelopen jaar aan de gestelde doelen heeft gewerkt.

Gruttoland

Gruttoland Tjerkwerd is een unieke samenwerking tussen maatschap Bote de Boer en Agrarisch Natuurfonds Fryslân met als doel het veilig stellen van cultuurhistorisch waardevol weidevogelgebied. Meer informatie is te vinden op www.reddeweidevogel.nl.

Jubilea

Het symposium vond plaats in het Natuurmuseum Fryslân ter ere van de jubilea van vier groene organisaties. Landschapsbeheer Friesland bestaat dit jaar veertig jaar, de Friese Milieu Federatie en Sovon Vogelonderzoek Nederland beide vijftig jaar en Natuurmuseum Fryslân honderd jaar. Het symposium had als doel nieuwe impulsen te geven voor een gezonde toekomst voor zowel natuur als landschap in Friesland.