Erg vroege Aalscholvers

Meestal beginnen Aalscholvers pas vanaf eind februari aan de eileg. Maar met de zachte temperaturen van deze winter startten ze in sommige kolonies zelfs al rond de jaarwisseling. Sovonteller Arend de Jong meldde op 15 maart al bijna vliegvlugge jongen in de kolonie van Botshol. Vermoedelijk hebben Aalscholvers het afgelopen decennium hun eileg vervroegd, maar zeker weten we dat niet.

Eind december meldde Arend de Jong dat er al 70 nesten bezet waren bij Botshol. Dat is extreem vroeg. Ook van de Vooroever bij Andijk kwam het bericht dat de vogels er erg vroeg zijn gaan broeden. Aalscholverkenner Mennobart van Eerden beaamt dat er in sommige kolonies extreem vroeg aan het broedseizoen is begonnen. ''Op de Vooroever zag ik op 24 december al coöpulaties en ik zie er nu al veel jongen van 4 weken oud!"

Risico

Normaal gesproken beginnen Aalscholvers op z'n vroegst eind februari, begin maart met de eileg. In sommige kolonies komen uitzonderingen voor en beginnen vogels in januari met de eileg. (Voor kolonievogeltellers is het overigens een goede reden om hun Aalscholverskolonie snel in kaart te brengen.) Het risico van winters broeden is dat de legsels kapotvriezen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2005 en 2012. Maar blijkbaar kunnen ze best tegen een stootje, want na de jaarwisseling heeft het nog een paar dagen gevroren.

Nestkaarten

Om een duidelijk beeld te krijgen van de gemiddelde eilegdatum van de Aalscholver, is het wenselijk dat er nestkaarten worden ingevuld van deze soort. Alleen op basis daarvan is na te gaan of Aalscholvers inderdaad steeds iets eerder broeden. Heb je een kolonie in beeld en kun je zien wat er op de nesten gebeurt? Dan zijn nestkaarten (light) zeer welkom.