Enkele zeldzame broedvogels in Zeeland

In Zeeland hebben dit jaar ook weer een aantal zeldzame broedvogels gebroed. We lichten er twee bijzondere uit, een nieuwkomer en een oud-gediende.

Jonge Woudapen
Voor het eerst sinds 1991 jonge Woudapen in Zeeuws-Vlaanderen. | Foto: Dennie Vercruijsse

Een nieuwkomer in Zeeland: de Visarend. Begin dit jaar is er met behulp van een gift van een Zeeuws Landschap donateur een nestpaal geplaatst op de Slikken van de Heen langs de Philipsdam. Op de nestpaal is een kunstnest geplaatst wat Visarenden moet verleiden om te gaan broeden. In juni was het direct raak, twee vogels werden gezien in de buurt van het kunstnest. In de weken die daarop volgde waren beide vogels continue aanwezig op het nest of in de nabije omgeving. Ook werd er paring waargenomen en werd er veelvuldig met takken gesleept.

Omdat de vestiging vrij laat in het seizoen was is waarschijnlijk de reden dat er niet tot broeden over is gegaan. Maar de vogels hebben de locatie klaarblijkelijk goedgekeurd. Hopelijk kunnen we ze volgend jaar al in april verwelkomen en kan er voor het eerst worden gebroed door deze soort in Zeeland.

Het mannetje is geringd en het betreft een jonge vogel uit Duitsland in zijn 3e jaar.

Broedgeval Woudaap in Zeeuws-Vlaanderen

Na jaren van stilte rondom deze reigersoort, was er in 2023 eindelijk weer eens een melding van een vogel in een kreek in Zeeuws-Vlaanderen. Al snel bleek het om twee vogels te gaan en werd ook veelvuldig de baltsroep gehoord. Het locatie werd stil gehouden, waardoor er geen verstoring plaatsvond rondom de kreek. Aan het eind van de zomer werden er voedselvluchten van zowel het mannetje als het vrouwtje gezien, wat aangeeft dat er jongen waren. In augustus werden er twee jongen gefotografeerd. Dit was het eerste broedgeval van de soort sinds 1991.