Eieren Visarend komen uit

Sinds het begin van deze week is het gedrag van de broedende Visarenden in de Biesbosch veranderd. De vogels zitten vaker op de rand van het nest bijvoorbeeld. Op 31 mei werd tweemaal waargenomen hoe het paar een (onzichtbaar) jong voerde.

Het veranderde gedrag van de oudervogels komt precies op het moment dat de uitkomst van de eieren wordt verwacht: tussen de 37 en 41 dagen na de eerste eileg. Momenteel staan waarnemers van de Vogelwerkgroep Biesbosch en medewerkers van Staatsbosbeheer dan ook urenlang te observeren. De meeste tijd is het mannetje aan het vissen of zit het in de buurt van het nest, terwijl het vrouwtje nog steeds in een broedhouding zit. De broedhouding is echter duidelijk veranderd: de broedende vogel staat een stuk vaker en ligt weleens met een gebogen vleugel. Omdat er niet in het nest gekeken kan worden, is het een kwestie van interpreteren. De conclusie dat er minstens één jong uit het ei is lijkt op dit moment gerechtvaardigd.

Primeur

Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat Visarenden tot broeden komen in Nederland. Eerdere pogingen kwamen niet verder dan nestbouw.