Eerste jonge Grote Gele Kwikstaarten vliegvlug

Heel logisch en toch ieder jaar weer frappant: terwijl noordelijke broedvogels nog volop doortrekken, zijn sommige van 'onze' vogels al een flink eind op streek met het broedseizoen.

Dat geldt voor vele soorten, waaronder Boerenzwaluwen en Graspiepers, waarvan de Nederlandse voorhoede nu al op eieren zit. En het geldt ook voor de Grote Gele Kwikstaart.

Vroege broeder

De Nederlandse Grote Gele Kwikstaarten, geconcentreerd in de zuidoostelijke helft van het land, zijn vroege broeders. In een zacht voorjaar worden de eerste eieren eind maart of begin april gelegd. De jongen van deze legsels vliegen rond begin mei uit, als alles goed gaat. Zo ontvingen we deze foto van een mannelijke 'GGK' een blakend uitziend, vliegvlug jong, uit een nest van vijf. De foto is gemaakt door Kees van Limpt op 28 april langs de Dommel.

Doortrek tot in mei

De voorjaarstrek van de Grote Gele Kwik piekt half maart. Maar tot diep in mei trekken er nog vogels langs telposten waar ze in de verre omgeving niet broeden, zoals Breskens en de Eemshaven. Noordelijke broedvogels dus, vermoedelijk op weg naar Scandinavië.

Rioolwaterzuiveringen checken!

We dachten te weten dat de Grote Gele Kwikstaart en snelstromende schone beken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vandaar ook de sterke voorkeur voor Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg. Meenden we...want sinds de eeuwwisseling doet de soort het in deze gebieden maar matig, terwijl nieuwe gebieden in opkomst zijn. Dit is het beste merkbaar (en gedocumenteerd) in Noord-Brabant. De enkele tientallen broedparen hier, inmiddels een substantieel deel van de Nederlandse broedpopulatie, zitten tegenwoordig vaak op rioolwaterzuiveringen. Die blijken ook elders in het land goed voor broedgevallen. Checken dus!

Meer informatie

De opkomst van deze soort in Noord-Brabant is mooi te volgen op de website van Janmartin Rahder en Simon Teerink. Voor de landelijke situatie, en aanwijzingen om broedgevallen vast te stellen, kijk op de soortpagina.