Eerste (broed)indrukken '22

Het is altijd leuk om alvast met een schuin oog te kijken naar afgelopen broedseizoen. De genoemde aantallen hieronder zijn dus nog niet helemaal definitief.

Patrijs op maisakker
Een eenzame Patrijs in het Circul werd ontdekt tijdens een BMP-cursus. | Foto: Harvey van Diek

Wat was het voor een broedseizoen? In elk geval een droog voorjaar en een zeer droge, hete zomer. Heeft dat gevolgen voor de vogelstand?

Schaarse soorten

Van de Roerdomp werden dit jaar maar liefst 22 territoria aangetroffen, 18 in de Rijnstrangen en toch (weer) vier in de Ooijpolder. Die lijkt terug van bijna weggeweest. De Grauwe Klauwier heeft pas een paar jaar geleden de Gelderse Poort ontdekt met in 2021 elf territoria. Die trend lijkt even te stagneren met dit jaar negen territoria. De Buidelmees grijpt zich aan zijn laatste rietstengel vast met dit jaar toch nog zes territoria in de Rijnstrangen.

Schaarse (wintergevoelige) soorten

De Cetti’s Zanger heeft nu echt de Gelderse Poort ontdekt. In 2020 al 53 territoria, een kleine aderlating in 2021 (38 vanwege het venijnige staartje winter), maar in 2022 alweer 86. De IJsvogel ging van 29 in 2020 naar zes in 2021 (die korte strenge vorstperiode in februari was funest) en zit nu weer in de lift. Dit jaar 13 territoria. Toch alweer een verdubbeling.

Echte krenten 2022

De Zwarte Wouw deed een broedpoging in de Gelderse Poort. Helaas bleef het bij nestbouw. Een Struikrietzanger in de Millingerwaard zong (voor zover bekend) slechts één dag de longen uit zijn lijf. De  fraaie Woudaap bleef dit jaar steken op één, terwijl er landelijk op meerdere plekken exemplaren opdoken. Hebben we er wat over het hoofd gezien, of waren ze er echt niet? Misschien volgend jaar toch wat meer in de nacht op pad?!

Voorts waren er nog (losse) meldingen van de Zwarte Ibis (Oude Rijnstrangen), Kwak (Oude Waal), Koereiger (Berghoofdseveer), Steltkluut (Jezuïtenwaai) en Witvleugelstern (Kleine Gelderse Waard).

Teloorgangers

De Zomertortel gaan we echt kwijt te raken, niet alleen landelijk, maar ook in onze contreien. Slechts één territorium in de gehele Gelderse Poort! De Ooijsche Graaf is zijn allerlaatste strohalm. De Snor lijkt met stille trom te vertrekken, dit jaar nog slechts vier territoria in de Rijnstrangen. De Geelgors is ook zo’n stiekeme verdwijner. In 2019 nog 31 territoria, in 2020 (17), 2021 (7) en 2022 (5). De Patrijs hangt al een paar jaar aan een zijden draadje, maar aan de noordkant van de Waal zit nog een kleine stronghold. De enige voor de Ooijpolder werd, nota bene tijdens een BMP-cursus, in het Circul ontdekt.

Disclaimer

De komende tijd zullen we het overzicht van de Gelderse Poort van 2022 (met jouw hulp) compleet maken. Check dus nog even je eigen tellingen, druk op autocluster en stuur je gegevens door naar het BMP. Veel dank en op naar 2023!