Een vlucht Regenwulpen

​Regenwulpen hebben iets mysterieus. Ze trekken in april-mei over Nederland. Vroeger waren er grote slaapplaatsen in Drenthe en langs de Friese Waddenkust. Die zijn tegenwoordig verlaten. Vliegen ze nu gewoon pijlsnel door, zonder te stoppen?

Vanaf de tweede helft april kun je ze zien: groepjes Regenwulpen die vanuit West-Afrika richting de broedgebieden in Noord-Europa en Rusland gaan. Regenwulpen zijn iets kleiner dan de Wulp, hebben een duidelijk kortere snavel met een iets scherper neerwaarts gebogen punt. Vaak merk je ze als eerste op door hun hoge, bubbelende roep. Soms landt een groepje om in het grasland te foerageren. Dan is ook hun markante koppatroon te zien. Bij het landen en foerageren maken ze een zacht jodelend geluid, dat vrijwel niet te onderscheiden is van een roepende Wulp. Ten oosten van pakweg de baan Breda - Veluwe - Winschoten kom je ze nauwelijks tegen. De trekbaan ligt vooral over West-Nederland.

Verdwenen slaapplaatsen, afnemende aantallen

Regenwulpen op trek slapen op gemeenschappelijke slaapplaatsen. In de jaren zeventig werden enorme slaapplaatsen ontdekt, waar bij simultaantellingen tot 30.000 Regenwulpen vastgesteld, voor het merendeel slapend in vennen in Drenthe, Zuidoost-Friesland en Noord-Brabant. Waarschijnlijk door toegenomen onrust (Havik, Vos) verplaatsten de concentraties zich naar de Friese Waddenkust. Maar ook daar zijn de grote aantallen verleden tijd (zie artikel Limosa). In recente jaren worden er hooguit honderden vogels op een slaapplaats gezien, hoewel hierbij moet worden opgemerkt dat er niet systematisch naar gezocht wordt. Trektellingen lijken de afgelopen decennia te bevestigen dat er daadwerkelijk steeds minder Regenwulpen door Nederland trekken (trektellen.nl).

​Waar wel?

Deze afname betekent niet automatisch dat 'het slecht gaat'. Er zijn geen aanwijzingen dat de populatie afneemt (Flywaytelling 2014, pdf). Waar vliegen en overnachten de duizenden Regenwulpen dan wel? Is hun trekbaan verschoven of kiezen ze ervoor om niet meer te overnachten in Nederland, maar non-stop door te vliegen? Regenwulpen zijn spectaculair goede vliegers, die non-stop duizenden kilometers over oceanen kunnen vliegen. Dat blijkt uit recente zenderonderzoeken aan Canadese en IJslandse Regenwulpen.