Een immigrant van ver

Collega Frank Majoor deed zondag 24 mei een leuke ontdekking in de Eierlandse duinen van Texel. Hij was Tapuiten aan het zoeken voor het populatie-onderzoek dat we hier sinds 2016 doen. In zijn telesoop verscheen een vogel met een vreemde kleurring...

Hij zag hoe een gekleurringd vrouwtje af en aan sleepte met voedsel voor haar nestjongen. Het was echter geen vogel uit de lokale populatie die hij zelf had geringd. Het ging hier om een vogel die in juni 2018 als nestjong was geringd op het Duitse Waddeneiland Norderney door collega’s van Vogelwarte Helgoland.

Dispersie over een afstand van 160 kilometer. Dat is voor een Tapuit een heel eind. Van de vele honderden jonge Tapuiten die we sinds 2007 in de Noordduinen bij Den Helder kleurringden, werd van slechts 13 vogels dispersie buiten het studiegebied vastgesteld. De verste vogels emigreerden naar het Noord-Hollands duinreservaat (9), de andere naar de Pettermerduinen (2) en Texel (2). Ook was er eens een Texels jong dat een jaar later twee broedsels grootbracht in het Noord-Hollandse duinreservaat. Blijf dus goed letten op Tapuiten met kleurringen, duin- (en heide)vogelaars van Nederland! En meld deze via een mail naar Frank Majoor. 

Foto: door jonge Tapuiten te voorzien van een combinatie van kleurringen worden ze individueel herkenbaar. Op basis van terugmeldingen wordt onderzoek gedaan naar de overleving en de verspreiding (dispersie) vanaf de geboorteplaats. Foto: Harvey van Diek

Meer over het tapuitenonderzoek

Sinds 2007 doet Sovon onderzoek naar de broedpopulaties van Tapuiten in de Nederlandse duinen. De kennis die dit onderzoek oplevert wordt meteen vertaald in beschermingsmaatregelen, om de fragiele populatie van deze bedreigde soort te helpen. Lees hier meer over dit onderzoek.