Doortrekgolf van Kramsvogels

De najaarstrek van Kramsvogels is wat onvoorspelbaar. Wat aantallen betreft, maar ook qua timing. Afgelopen dagen was het goed raak.

Vooral op 26 oktober 2015 werden plotseling grote aantallen gemeld, min of meer in het kielzog van een weersverbetering. Na enkele weken met veel mist of laaghangende bewolking is het nu sinds een paar dagen zonnig. Of het daaraan ligt is een tweede, maar er zijn veel Kramsvogels gezien, ook in vergelijking met andere jaren.

Door het binnenland

Gewoonlijk is de trekstroom van deze lijster langs de Hollands-Zeeuwse kust veel omvangrijker dan in het binnenland. Ditmaal is het anders. De verreweg hoogste aantallen, bijna 62.000 (!) werden op 26 oktober opgepikt vanaf telpost Ketelbrug/Kamperhoek. Telposten in de oostelijke helft van het land zagen er soms 3000-10.000 passeren, voor lokale begrippen erg veel. De aantallen langs de kust waren niet hoger. Het leverde een voor deze soort ongebruikelijk evenwichtig verspreidingsbeeld op.

Voorbode van meer?

De doortrek van Kramsvogels piekt doorgaans eind oktober/begin november, maar houdt tot in de winter aan. Inval van koude en sneeuw kunnen bijna tot aan het begin van het voorjaar voor nieuwe en soms massale verplaatsingen zorgen. Tot nu toe zijn de aantallen op de trektelposten een stuk hoger dan vorig jaar. We zijn benieuwd of dit nog doorzet. Wat de trektellers betreft: prima. Want de aanblik van, vaak nogal zwijgzame en stoer doorvliegende groepen Kramsvogels, daar krijg je niet snel genoeg van.