Dilemma voor Koolmezen

Jongen warmhouden of voedsel helpen zoeken? Dat is het dilemma dat Koolmezen (en andere mezen) kenden bij de lage temperaturen van vorige week.

Berichten op de mailgroep voor controleurs van nestkasten tonen aan dat er grote sterfte onder jonge Koolmezen optrad. Geen wonder: een lange winter (oude vogels in matige conditie), gevolgd door een langzame start van het voorjaar (bladgroei laat op gang, dus late rupsenpiek) en record koude halverwege mei (toen er nog kleine jongen waren). Vrouwtjes Koolmezen moeten dan besluiten ofwel de jongen warm te houden (maar dan vindt het mannetje, met die kou, misschien te weinig rupsen), ofwel te helpen met het verzamelen van voedsel (maar dan koelen de jongen af).

Waarnemers zoals Marten Hageman (Didam) en Henri Bouwmeester (Twente), die al tientallen jaren nestkasten controleren, zullen even hebben moeten slikken bij de vele verlaten nesten met dode jongen of eventueel koude eieren die ze vorige week aantroffen. Vreemd genoeg zijn er dan ook weer nestkasten bij met jongen die in een goede conditie verkeren. Al met al blijft broedseizoen 2013 verbazen.