Dianne Nijland nieuwe directeur-bestuurder Sovon Vogelonderzoek Nederland

Vanaf 1 februari 2024 treedt Dianne Nijland in dienst als de nieuwe directeur-bestuurder van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zij volgt daarmee de huidige directeur Theo Verstrael op die vanaf 2024 met pensioen gaat. Nijland zal een belangrijke rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van Sovon als kennisorganisatie op het gebied van vogels en hun leefgebieden.

Dianne Nijland

Nijland heeft ruim 28 jaar ervaring in het kennisintensieve natuurdomein. Momenteel is zij mede-eigenaar van adviesbureau P2 Regisseurs van een betere toekomst. Eerder was zij directeur van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren en daarvoor teamhoofd Beleid en Strategie bij Vogelbescherming Nederland. De combinatie van kennisontwikkeling en het delen van kennis in natuurvraagstukken vormde een rode draad in haar loopbaan.

Edwin Kok, bestuursvoorzitter van Sovon, is blij met komst van Nijland: ‘met Dianne Nijland krijgt Sovon een ervaren directeur-bestuurder, die ons werkgebied goed kent en haar sporen heeft verdiend in de natuursector. Deze combinatie is heel welkom in de fase waarin Sovon zich nu bevindt. Samen met de leden, raad van toezicht en de medewerkers zie ik enorm uit naar de samenwerking met Dianne.”

Met de komst van Nijland verandert de manier waarop Sovon bestuurd wordt. Het bestuur verandert in een raad van toezicht, waarbij de functie van directeur wijzigt in directeur-bestuurder. Sovon blijft een vereniging met de ledenraad als hoogste orgaan.

Dianne Nijland volgt Theo Verstrael op die vanaf 2011 directeur was van Sovon. Onder zijn leiding groeide Sovon uit tot een professionele kennisorganisatie op het vlak van de ontwikkeling van vogelpopulaties in Nederland.