De zomernesten van de Wespendief

De ravissant mooie Wespendief kent nog vele geheimen. Veel aspecten van zijn levenswijze onttrekken zich aan het oog van de 'gewone' waarnemer. Het zijn de extreme volhouders die telkens weer een stukje aan de puzzel toevoegen. Zoals over de betekenis van 'zomernesten'.

Hierover valt te lezen in de recente Takkeling, het altijd boeiende tijdschrift van de Werkgroep Roofvogels Nederland. De studie vormt onderdeel van een meerjarig onderzoek aan Wespendieven in Zuidoost-Friesland.

Zomernesten

Zomernesten, vroeger 'speelnesten' genoemd, zijn bouwsels waarin geen eileg plaatsvond in het jaar van nestbouw. Ze kunnen zowel vroeg als laat in het broedseizoen verschijnen. In het studiegebied werden vier zomernesten en een omgewerkt oud buizerdnest in volgende jaren gevolgd met camera's.

Gebruik

Vier van de vijf nesten werden in volgende jaren gebruikt voor een broedpoging. Dat geeft aan dat zomernesten wel degelijk een functie hebben; iets waarvoor o.a. ook in Engeland aanwijzingen bestaan. Misschien geven mannelijke Wespendieven (de bouwers) hiermee een indicatie af van hun kwaliteiten, temeer daar ze vaak ook prooien aanbrengen of daarmee laag boven het bos vliegen. 

Meer bijzonderheden

Met de camerabeelden konden vogels ook individueel worden herkend (ringen, verenkleed). Zo bleek een in Noord-Limburg geringde nestjonge man zich op 154 km van zijn geboorteplaats te hebben gevestigd als broedvogel. Merkwaardig waren de bezoeken die een buurman Wespendief aan een nest met een groot jong bracht, iets waarop de jonge vogel amper reageerde.

Kortom

Blijf dus alert wanneer je bij een boswandeling in de zomer een vreemd nieuw nest ziet zitten, op de voor Wespendieven kenmerkende manier uitbundig van groene twijgen voorzien. Een bezoek in het volgende jaar kan wat moois opleveren.