De Steppekiekendief ook in 2018 als broedvogel, maar zonder happy end

In 2017 kon voor het eerst in Nederland een broedgeval van een paartje Steppekiekendieven officieel vastgesteld worden. Ze zorgden voor vier uitgevlogen jongen. De vraag die daarna heel vaak is gesteld: komen ze in 2018 terug om te broeden? In mei dit jaar kwam er een antwoord: Nee, het paar was niet terug, maar het vrouwtje wel! En wel op precies dezelfde plek in de provincie Groningen als vorig jaar.

Persbericht: Grauwe Kiekendief - Werkgroep Akkervogels

Hoe het begon

Het begon dit jaar op 7 mei met een melding van een mogelijk broedpaar Grauwe Kiekendieven in dezelfde akker als van de Steppekiekendieven vorig jaar in de provincie Groningen. Deze melding kwam van Willem-Pier Vellinga, de ontdekker van het paartje Steppekiekendief vorig jaar. Op 9 mei ontving Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels, foto’s van vogelaar Martijn Bot die het paar goed had weten vast te leggen. Hij constateerde meteen dat het niet om een vrouwtje Grauwe Kiekendief ging maar om een Steppekiekendief. En wel om mogelijk hetzelfde vrouwtje als van het paartje in 2017.

Foto's gaven uitsluitsel

Wat later volgden foto’s van Ronald Bakker, een vrijwilliger van de werkgroep. Foto’s van beide jaren werden vergeleken en daaruit kon de conclusie getrokken worden dat het inderdaad om hetzelfde vrouwtje ging. Alleen deze keer was er géén mannetje Steppekiekendief waar ze mee gepaard was, maar een derde kalenderjaar (2016) mannetje Grauwe Kiekendief! Een gemengd paar dus.

Op de foto’s was te zien dat het vrouwtje een dikke buik had. Een aanduiding dat het vrouwtje tegen de eileg aan zat. Tevens was ze met nestmateriaal in de weer. Daarmee is het zeker dat ze met een nest begonnen is en eieren heeft gelegd. Maar rond de tijd dat er jongen uit het ei hadden moeten zijn werd na uren van observeren vastgesteld dat er geen activiteit meer was en dat het nest was mislukt. De oorzaak van het mislukken van dit legsel is onbekend.

Mengparen

In Europa zijn gemengde broedgevallen bekend van steppekiekendief en grauwe kiekendief die succesvol waren. Maar dan in de combinatie van een man steppekiekendief met een vrouw grauwe kiekendief.
Ondanks het mislukken van het nest toch weer een bijzondere gebeurtenis in de akkers van provincie Groningen. Het blijft opletten, ook in de komende jaren.

Lees verder

Vogelaar Martijn Bot maakt een blog over het vervolg van de Groninger Steppenkiekendieven