De Oehoe in Overijssel; waar zitten ze?

In 2023 zijn maar liefst 12 oehoe-territoria in Overijssel gevonden. Overijssel draagt dus goed bij aan de landelijke toename van deze top-predator. En we denken zelfs dat er nog meerdere territoria zijn gemist. In Twente is er al een groep vogelaars die kansrijke gebieden onderzoekt. In dit bericht geven we informatie over de resultaten uit 2023 en vragen we onze waarnemers in 2024 extra aandacht aan de Oehoe te besteden.

Oehoe broedend in hondenmand
Broedende Oehoe in een hondenmand. | Foto: Mark Zekhuis

In 2022 werden er nog 9 territoria vastgesteld in Overijssel, het landelijke totaal was toen 67 (Oehoe jaarverslag 2022). Na Limburg, Gelderland en Brabant is Overijssel dus een belangrijk thuis voor de oehoepopulatie in Nederland.

Voor het toekennen van een territorium aan locaties zijn minimaal 2 waarnemingen nodig waarvan één tussen 15 januari en 20 juni. De 12 territoria in 2023 liggen vrijwel zonder uitzondering in bosrijke gebieden. In 7 van de 12 territoria zijn nesten gevonden, dit betroffen in alle gevallen boomnesten. Vaak zijn dit oude nesten van Havik, maar ook zijn er broedgevallen in een aangebrachte houten bak en een hondenmand (zie foto).

Meerdere territoria

Gebieden met meerdere territoria waren de Sallandse heuvelrug (2 territoria) en de boswachterijen langs de Vecht (3 territoria). In de volgende gebieden zaten de overige paartjes: De Eese bij Steenwijk, De Haere bij Olst, Oostermaet bij Lettele, Boeldershoek (vuilstort bij Hengelo), Lonnekerberg bij Enschede, Singraven bij Denekamp en omgeving Geesteren. Aan de andere zijde van de landsgrens werden vanuit 4 territoria roepende vogels gehoord (Nordhorn, Bardel, Altstatte en Dreilandersee). Dit geeft een mooie indicatie van de toestroom van Oehoes uit Duitsland.

Terugkijkend zien we dat eerst de gebieden met flinke hoogteverschillen (afgravingen, vuilstorten) werden bezet en de laatste paar jaar de grotere bossen werden bewoond. Vorig jaar was er zelfs een grondnest in een uitgestrekt dennenbos. Het lijkt er op dat er nog veel meer terrein is te winnen voor deze toppredator en dus moeten Buizerds, Wespendieven, Haviken en uilen misschien wel een toontje lager gaan zingen.

Territoria gemist?

Op diverse plaatsen zijn wel vogels gehoord of gezien maar waren er onvoldoende waarnemingen om hier een territoria aan toe te kennen. We vermoeden dat er diverse territoria zijn gemist en roepen daarom vogelaars op om in 2024 extra aandacht aan deze fraaie soort te besteden. Dit kan het beste gebeuren door vanaf een half uur voor zonsondergang geschikte plaatsen in de wintermaanden te bezoeken. We adviseren om op ieder punt minimaal 15 minuten aandachtig te luisteren en circa 1 km aan te houden tussen observatiepunten. Kansrijke gebieden waar nog geen zekere territoria zijn vastgesteld: Boswachterij Staphorst, Colenbrander bos Hardenberg, Boswachterij Hardenberg, Lemelerberg, Springendal, De Borkeld, Twickel Noord en Zuid, Lutterzand, Landgoederen Goor-Diepenheim en Lankheet. 

 

Door: Peter van den Akker (lsb.Twente@sovon.nl) en Mark Zekhuis (lsb.Overijsselwest@sovon.nl)

Oehoe Overijssel
Oehoetrend in Overijssel