De Huismus van rood naar groen in Noordwijk

In Noordwijk-Binnen (Zh) is de Huismus als broedvogel integraal geteld in de jaren 2004, 2009 en 2014. De populatie is spectaculair toegenomen in die periode. Het is gissen waar die toename aan te danken is. De groei is ongelijk verdeeld over het dorp en in de tijd. Er zijn aanwijzingen waarom de populatie in het ene deel van het dorp wel groeit en in het andere deel niet.

Er blijken opvallende verschillen in de situering  van de zangposten/nestplaatsen in de diverse wijken. Welke voorkeur(en) heeft  de Huismus bij de keuze van zijn nestplaats. Nesten van Huismussen zouden vaak worden gebruikt door Gierzwaluwen om in te broeden. Klopt dit ook gezien de verspreiding van beide soorten over het dorp? 

Door Hein Verkade

  

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.