Creatieve stadsmeerkoeten

InventieveĀ  nestplaats, maar zou het lekker zitten? In ieder geval lijkt dit nest, dat vorige week nog bezet was, inmiddels verlaten te zijn. Een jaar geleden zat er overigens op precies dezelfde plek ook een Meerkoet te broeden, en toen met succes.

Als stadsmeerkoet moet je creatief zijn, want het aantal geschikte nestplekken houdt niet over. Ruud Vlek berichtte via Eurobirdnet dat de ca. 70 broedparen in hartje Amsterdam voor 90% op menselijke bouwsels nestelen. Van vlotjes en steigers tot halfgezonken bootjes, en de nesten worden veelal met plastic gedecoreerd.

Het zou interessant zijn om te weten hoe het broedsucces op zulke plekken is. Volgens een net verschenen artikel in Ornis Fennica bleken in het gebied van de Mazurische Meren (Polen) nesten dichtbij menselijke bebouwing een bijna tweemaal zo hoog broedsucces te hebben als die op grote afstand. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit ook voor Nederland geldt, al is het maar omdat de belangrijkste predator van Poolse meerkoetennesten, de Amerikaanse nerts, bij ons veel minder voorkomt.

Gegevens over nesten van Meerkoeten en andere soorten zijn altijd welkom bij het Nestkaartenproject. Hiermee wordt het nestsucces van onze broedvogels gevolgd, evenals veranderingen die daarin optreden.