Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog

Al 25 jaar verzorgt Sovon de broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog. Jaarlijks inventariseren we een aantal vaste proefvlakken en eens in de zes jaar inventariseren we het hele eiland, allemaal in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten. Jaarlijks verschijnt er een rapport met de nieuwste ontwikkelingen.

Strandplevier kuiken net uit het nest

Recentelijk publiceerden we het nieuwe Schiermonnikoog-rapport met daarin de resultaten van de inventarisaties in 2023. Opvallend zijn nieuwe broedvogels in de vaste proefvlakken op de Oosterkwelder als Buizerd en Houtsnip, maar zeker ook de grote aantallen Bruine Kiekendieven en Velduilen als gevolg van een voortreffelijk aanbod van Veldmuizen. Op Schiermonnikoog zaten tenminste tien paar Velduil.

In het rapport gaat ook aandacht uit naar inventarisatie van strandbroeders als Strandplevier en Bontbekplevier, en naar broedvogelinventarisaties van de Westerplas, alle in het kader van het project Wij&Wadvogels.

Visitekaart

Romke Kleefstra

Senior veldmedewerker
Romke Kleefstra
Regiocoördinator Waddenzee, redactiesecretaris Limosa & senior veldmedewerker