Broedgeval Cetti's Zanger nauwkeurig beschreven

Cetti's Zangers zijn bezig met een waanzinnige opmars. Was een waarneming rond de eeuwwisseling iets voor de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, vorig jaar telde ons land dik boven de 2000 territoria. Maar hoe broeden Cetti's Zangers eigenlijk, en wanneer? Iets voor specialisten...

Zo'n specialist is Minne Feenstra, zeer ervaren in het zoeken en volgen van nesten. Met eindeloos geduld (want de veiligheid van het broedsel staat altijd voorop) weet hij nesten te vinden van soorten die, eufemistisch, niet de gemakkelijkste zijn. In die categorie valt zeker de Cetti's Zanger. Een soort die leeft in onoverzichtelijke habitat en waarvan meestal alleen een glimp op te vangen is.

Een uitdaging voor de doorzetter dus. De bevindingen zijn uitgebreid op schrift gesteld en en leerzaam voor hen die ook een poging willen doen (maar nogmaals: uiterste voorzichtigheid is geboden, en zet je gegevens op een nestkaart zodat ze niet verloren gaan). Maar ook als je dat niet van plan bent, bevat het artikel nuttige aanwijzingen. Door scherp op te letten op karakteristieke geluiden en gedragingen, krijg je in ieder geval een idee óf die Cetti's Zanger in jouw plotje inderdaad aan het broeden geslagen is (misschien wordt een deel van de territoria bezet door ongepaarde mannen), en ook in welke fase het broedproces zich bevindt.

Het pdf-artikel is hier te lezen.

Meestal goed verschoven in de vegetatie, soms heel even zichtbaar | Foto: Harvey van Diek