Broedende Visarenden hebben niet vijf maar zes jongen!

In de Biesbosch groeien momenteel vijf jonge Visarenden op. Op twee nesten zijn de kopjes van jongen te zien. Na het succesvolle eerste broedgeval in 2016 gaat het ook dit voorjaar goed.

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Biesbosch bezochten op 14 juni de nestplek van het nieuwe paar Visarenden. Dat nestelt in een hoogspanningsmast in een groot spaarbekken (zie ook deze video) in de Brabantse Biesbosch. De vogelaars zagen drie kopjes boven de rand van het nest uitsteken. De jongen zijn naar schatting 2,5 weken oud.

Boomnest

Het boomnest groeide in twee jaar uit tot een enorm kolos van takken. 15 juni 2017. Foto: Hans Gebuis

Een paar kilometer noordelijker is het enorme nest in een dode boom opnieuw bezet. Daarin werd vorig jaar één jong grootgebracht. Op dit nest voert hetzelfde paar als vorig jaar – althans, in ieder geval hetzelfde geringde mannetje – drie jongen die ook ongeveer 2,5 weken oud zijn. Vogelaars en terreinbeheerder Staatsbosbeheer volgen de verrichtingen op beide nesten zo goed mogelijk.