Broedende Spreeuwen op Papendal hebben het lastig

Op Papendal bij Arnhem hangen zo’n 80 houten nestkasten voor Spreeuwen, waarvan het gros op de golfbaan. Op 25 april voerde Jan Schoppers, samen met enkele leden van de Edese Golfclub, de eerste controleronde uit. Had de uitzonderlijke droogteperiode effect op de Spreeuwen?

Het onderzoek is gestart in 2014, het Jaar van de Spreeuw en is onderdeel van het Nestkaartenproject. In de afgelopen vijf jaar waren er jaarlijks 35-42 kasten bezet, met uitzondering van 2017 toen het aantal bleef steken bij 31. Dit jaar zijn 26 nestkasten bezet, opvallend weinig dus.

Waarom minder?

Waarom zijn er dit jaar minder paren met broeden begonnen? Misschien was de sterfte onder met name jonge vogels vorig najaar wel veel groter dan gewoonlijk. Dat najaar was immers uitzonderlijk droog, net als overigens dit voorjaar (tot nu toe). Brits onderzoek liet zien dat Spreeuwen het liefst vrij natte voorjaren en droge zomers hebben. Verder bleek uit een analyse in het Jaar van de Spreeuw dat onze Spreeuwen wel genoeg jongen grootbrengen, maar dat hun overlevingskansen na het uitvliegen verminderen.

Vroeg, maar niet uitzonderlijk

Bij de controleronde eind april waren in bijna alle bezette kasten jongen aanwezig van 1-4 dagen oud. De eileg vindt bij deze soort bijzonder synchroon plaats. Dit jaar begon dat in de eerste dagen van april. Dat is vroeg, maar niet anders dan in 2014 en 2016.

Kleine legsels

Gemiddeld zijn per nest  4,8 jongen aangetroffen. Dit is vergelijkbaar met 2017 (4,9), maar lager dan de overige jaren (5,2-5,7). Hoewel we nog midden in de eerste broedgolf zitten, lijkt het wat betreft reproductie een minder voorjaar te worden.

Regen welkom

De regen van de afgelopen en komende dagen is misschien precies op tijd voor de jonge en oude vogels. Met een vochtige bodem is het aanbod aan, en de bereikbaarheid van, (bodem)dieren groter dan onder kurkdroge omstandigheden. Ook voor een tweede broedgolf zou regen welkom zijn. In de afgelopen jaren zagen we dat de kans op een tweede legsel groter is als de start van de eerste leg vroeg was, zoals dit jaar.  

Hoe is het met de Spreeuwen in de rest van het land? Laat het weten aan webredactie@sovon.nl

Lees meer

Filmpje over onderzoek op Papendal (2014)