Broedende en territoriale Velduilen? Geef ze door!

Net als in 2023 is er in Friesland geen sprake van een grootschalige muizenuitbraak als die in 2014 en 2019. Toch is de muizenstand op plekken, ondanks alle nattigheid, dusdanig goed dat Velduilen kunnen gaan nestelen.

Velduilen op nest

Ook vorig jaar nestelden Velduilen in Friesland. Dit leidde tot zeker 33 broedparen in het Friese binnenland en nog eens 21 in het Friese Waddengebied. De afgelopen maanden werden verschillende roestplaatsen met enkele tientallen Velduilen gevonden, een teken dat de omstandigheden nog gunstig zijn voor de uilen.

Alle zeilen bijzetten

Wanneer Velduilen zich in het boerenland vestigen, moeten alle zeilen bijgezet worden om het nest afdoende te beschermen tegen maaiwerkzaamheden en dergelijk. Zodoende is het van belang de Velduilen te melden bij de boer zelf, maar geef een broedverdachte Velduil en/of een nestvondst door via de velduilenmail van Sovon: velduil@sovon.nl. Dan kunnen we ervoor zorgen dat de melding op de goede plek terecht komt (agrarisch collectief, plaatselijke uilenringer).

Visitekaart

Romke Kleefstra

Senior veldmedewerker
Romke Kleefstra
Regiocoördinator Waddenzee, redactiesecretaris Limosa & senior veldmedewerker