Broedende Bijeneters in 2018

De Bijeneter was tot voor kort een soort waarvoor je naar Zuid-Europa moest reizen. Inmiddels broeden ze jaarlijks in Nederland. Werkgroep Bijeneters Nederland documenteert in haar jaarverslag 7 broedgevallen in 2018.

Net als voorgaande jaren was er weer een hoofdrol weggelegd voor Limburg, met 6 succesvolle broedgevallen (2 locaties). Een groep van 39 (!) exemplaren nabij een broedplaats gaf aan dat de weersomstandigheden in de broedperiode gunstig waren geweest voor deze warmteminnende soort. Van half mei tot half augustus viel er amper regen en was het zonnig en (zeer) warm. Een broedpoging in Zeeland mislukte doordat het nest werd uitgegraven door (vermoedelijk) een vos.

Voedselonderzoek

De werkgroep onderzoekt de voedselecologie aan de hand van braakballen. Op de Limburgse broedplaats werden op die manier 318 prooiresten gedetermineerd, voor het overgrote deel (bijna 83%) bestaande uit vliesvleugeligen, met name wespen, honingbijen en hommels. Dat het aandeel hommels relatief laag was, wordt toegeschreven aan de hitte in het broedseizoen. Een volgende lading braakballen moet nog geanalyseerd worden.

Meer lezen

Lees meer over de Nederlandse Bijeneters in 2018 in het Jaarverslag van Werkgroep Bijeneters Nederland. De werkgroep verwijst op haar site ook naar het verslag van de Duitse tegenhanger. In Duitsland nestelden in 2018 liefst 2500-2600 paren, sterk geconcentreerd in twee deelstaten (Baden-Württemberg en Sachsen-Anhalt). Dat aantal betekende een lichte achteruitgang ten opzichte van 2017 (2800 paren), en dat zou een gevolg kunnen zijn van matig broedsucces in de niet al te beste zomer van 2017. Dat maakt nieuwsgierig naar de aantallen in 2019, volgend op een jaar met recordwarmte...