Braamsluiper vroeg dit jaar

Braamsluipers komen in de eerste helft van april in ons land aan. Dit jaar is het rateltje veel vroeger te horen dan vorig jaar. 

Vroege aankomst
In de eerste tien dagen van april 2014 zijn al in bijna 200 kilometerhokken Braamsluipers ingevoerd (bron: Waarneming.nl), met de vroegste melding op 1 april en volledig gedocumenteerde waarnemingen vanaf 2 april. Een jaar geleden was het compleet anders: de eerste meldingen waren er pas op 14 april. De vroege aankomst past overigens wel in een trend. In verschillende langjarige studies, uitgevoerd op diverse plekken in Europa, bleken Braamsluipers in het voorjaar structureel eerder te arriveren.

Zuidoostelijke trekweg
De Braamsluiper is een beetje een buitenbeentje onder de naar Afrika trekkende zomervogels. Hij trekt via de Balkan en het Nabije Oosten naar Oost-Afrika. De meeste vogelsoorten (maar er zijn nog meer uitzonderingen) gaan via Zuidwest-Europa naar de westelijke helft van Afrika.

Voorjaarstrek
Na zijn overwintering in de savannes van Oost-Afrika trekt de Braamsluiper in vlot tempo richting broedgebieden. Lang stoppen onderweg om bij te tanken is er in het voorjaar niet bij. Dat de vogels dit jaar zo vroeg bij ons arriveren, zal veel van doen hebben met de voor de trek gunstige weersomstandigheden boven Zuidoost-Europa (gunstiger dan die boven Zuidwest-Europa, voor de westelijker trekkers).

Droogte van invloed op aantal?
De aantallen broedvogels in ons land schommelen van jaar tot jaar. Of dat van doen heeft met droogte in Oost-Afrika (denk aan periodieke door droogte veroorzaakte hongersnood in Eritrea en Etihopië), is niet duidelijk. Sommige studies tonen een verband aan tussen droogte en winteroverleving, maar in zijn algemeenheid worden trends niet (geheel) verklaard door de Oost-Afrikaanse neerslagcijfers.

Oefen de zang

Via Thuis in het veld kun je de zang van de soort oefenen.