Boerenzwaluwen voorbeeldige ouders of niet?

We kennen Jouke Altenburg natuurlijk nog als de landelijk coördinator (met Harvey van Diek) van onze recente Vogelatlas. Maar in zijn vrije tijd houdt hij zich onder meer intensief bezig met Boerenzwaluwen. Het levert een onverwachte kijk op deze lieflijke (?) soort op.

Samen met Theo Boudewijn houdt Jouke vanaf 2009 broedende Boerenzwaluwen in de omgeving van Culemborg in de gaten. Van de aankomst tot het uitvliegen van de jongen, alles wordt geregistreerd. Inmiddels, zo'n 1600 nesten verder, zal alles wel bekend zijn, toch?

Kleurringen

Nee, verrassingen blijven zich elk jaar voordoen. Zo voorzien de onderzoekers vanaf 2018 Boerenzwaluwen van kleurringen, om ze individueel herkenbaar te maken en door de jaren heen hun partnertrouw en broedsucces te volgen. Het leverde in broedseizoen 2020 twee bizarre ontdekkingen op. Een ongepaard mannetje Boerenzwaluw probeerde de nestjongen van een broedpaar te doden. Een fenomeen dat wel uit de literatuur bekend is, maar om er zelf bovenop te staan is nog een hele belevenis. Onverwacht was ook dat een mannetje er twee vrouwtjes op na bleek te houden; in een stal met een mannenoverschot! Jouke en Theo beschreven hun belevenissen, gelardeerd met prachtige foto's, in het tijdschrift Hak-al (2020/4) van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg.  

Lees het artikel hier