Blauwe Reigers en Roeken in Groningen

De telgegevens van de Blauwe Reiger en Roeken voor de provincie Groningen voor 2023 zijn op een rijtje gezet.

Blauwe Reigers op nest
Blauwe Reigers op het nest. | Foto: René Oosterhuis

Van iets meer dan de helft van de bekende blauwe reigerkolonies uit de provincie Groningen zijn de tellingen binnen van 2023. Deze (17) kolonies zijn ook geteld in 2022. Dit biedt een voldoende grote steekproef om 2023 te vergelijken met 2022.

In 2022 werden in deze 17 kolonies 428 nesten geteld. In 2023 is dat aantal toegenomen tot 457, een toename van 29 nesten en daarmee een procentuele toename van bijna 7%.

De toename is grotendeels te danken aan de kolonie in het Sterrebos van de stad Groningen. Hier kregen de 79 paren van 2022 niet minder dan 31 nieuwe buren. Met een totaal van 110 paren neemt deze kolonie de zevende positie in van grootste kolonies van ons land!

Iets bescheidener zijn de toenames in andere kolonies zoals in Lewenborg, Groningen-stad 28 paren (+7) en Nienoord, Leek 87 paren (+4).

Helaas viel het aantal broedparen op landgoed Ekenstein behoorlijk terug van 36 paren in 2022 naar 17 in 2023.

Van 15 kolonies, bewoond in 2022, zijn nog geen tellingen bekend uit 2023. Onder andere Onderdendam, Allersmaborg, tuin burgemeester Delfzijl, Farmsum, stadspark Winschoten, Glimmen, Gorechtpark Hoogezand en ’t Schot ter Apel.

Wanneer we van deze 15 kolonies de aantallen van 2022 gebruiken en ophogen met 7% dan mogen we de Blauwe Reiger-populatie inschatten op 665-685 paren.

---

Roeken in Groningen

In de provincie Groningen worden de Roeken goed gevolgd. Van de 130-135 kolonies die wij kennen in ons kolonievogelbestand als ‘recent bewoond’ zijn er 118 geteld in 2023. Daarvan zijn er 17 gemeld met nul paren (wel bewoond in 2022). Verder zijn er ook 18 kolonies die niet geteld zijn in 2022 maar wel in 2023.

Van een dertiental hebben we tot op heden nog geen getallen van 2023 ontvangen. Vier van deze dertien kolonies zijn sinds 2020 of 2021 niet meer geteld maar vermoedelijk nog wel aanwezig. Hierover verderop meer details.

Om uitspraken te kunnen doen over de situatie van de Roek in 2023 ten opzichte van 2022 kunnen we alleen de kolonies gebruiken die in beide jaren zijn geteld. Dat zijn er op moment van schrijven precies 100. De afzonderlijke jaartotalen liggen erg dicht bij elkaar: in 2022 komt het aantal op 4653 nesten. In 2023 is dat toegenomen naar 4695 nesten, een verschil van slechts 42 nesten (0,9%)!

Als we de kolonies die niet geteld zijn in 2022 of 2023 inschatten op basis van deze ‘’toename’’ en dat optellen bij de kolonies die wel geteld zijn in beide jaren dan ligt de populatie van de Groninger Roeken op 5400-5600.

Geen gegevens

Zoals gezegd ontbreekt er van een aantal kolonies de aantallen van 2022 of 2023. In een enkel ander geval ontbreken er al langer gegevens. Hieronder een opsomming van de kolonies waarvan we graag horen wat de huidige situatie is.

Ontbrekende aantallen van Roeken

Ontbrekende aantallen van 2023:

 1. Moekesgat, Ter Apel
 2. Loppersum-dorp
 3. Winschoter Hoogebrug
 4. Engelsestraat, Delfzijl
 5. Wilhelminapark, Delfzijl
 6. Westeremden
 7. Allersmaborg
 8. Rottum
 9. Viaduct N46, Delleweg

Ontbrekende aantallen van kolonies uit 2020, 2021 of 2022

 1. Moskee, Veendam
 2. Tolbert noordzijde A7
 3. Spoorbaan, Appingedam
 4. Winschoten Maintebos
 5. Zeilplas Veendam
 6. Sportpark Stadskanaal
 7. Parallelweg, Rhederbrug
Roekenkolonie, Ter Post
Roekenkolonie, ter Post. | Foto: Joost van Bruggen