Blauwe Reigers aan het broeden

Sommige Blauwe Reigers zitten al te broeden, veel andere zijn hun nesten aan het opkalefateren: het broedseizoen is begonnen. De populatie kan een nieuwe injectie wel gebruiken.

Vier winters op rij met af en toe pittige vorstperioden, na een lange serie van zachte winters, misten hun effect niet. De landelijke aantallen zijn in vier jaar tijd met  rond 20% afgenomen, overigens met opvallende regionale verschillen; de verliezen waren over het algemeen in het noordoosten van het land het grootst.

Desondanks mag de Nederlandse Blauwe Reiger-stand er met iets van 11.000 paren ook nu nog zijn. Geen land in Europa waar er zo veel op zo'n kleine oppervlakte broeden. En ze worden jaarlijks keurig bijgehouden door een legertje vogeltellers. Die kunnen deze en volgende maand aan de slag om de bewoonde nesten te tellen.