Blauwe Kiekendieven op het punt van uitsterven in Engeland

Twee paar Blauwe Kiekendieven deden dit jaar een broedpoging in Engeland. Beide broedsels leverden geen jongen op. Hiermee staat de soort op het punt daar uit te sterven.

Het jaar 2013 gaat de boeken in als het eerste jaar sinds 1960 dat er geen jonge Blauwe Kiekendieven werden geboren in Engeland. Of het mislukken van de twee broedsel een natuurlijke oorzaak had of het gevolg is van roofvogelvervolging is nog niet duidelijk. Nestbeschermingsmaatregelen die afgesproken waren tussen de RSPB en landeigenaren, kwamen door het mislukken niet tot uitvoer.

Al eerder uitgestorven

Begin 1900 verdwenen de Blauwe Kiekendieven na decennia van vervolging. Door de afname van roofvogelvervolging en de veranderingen in het landgebruik kreeg de Blauwe Kiekendief uit restpopulaties op de Orkney's en de Hebriden net na de Tweede Wereldoorlog opnieuw voet aan de grond in Engeland.

Slechte naam

De Blauwe Kiekendief heeft een slechte naam gekregen als predator van ruigpoothoenders, daardoor wordt hij in bepaalde gebieden niet getolereerd en krijgt hij te maken met afschot, vallen en verstoring. Voorwaarde voor het voortbestaan van de Blauwe Kiekendief in Engeland is dat men beschermers, landeigenaren, regering en jagers op een lijn krijgt.

Ook bij ons

Ook bij ons en in het noorden van Duitsland kwam de de Blauwe Kiekendief wijdverbreid voor, maar sinds 1990 heeft zich een gestage achteruitgang ingezet. De Waddeneilanden vormde tot voor kort een bolwerk voor de soort, maar vooral door afnemende overleving heeft de soort het nu ook daar moeilijk.