Blauwe Kiekendieven op de Meinweg: waar vandaan en waar naartoe?

In 2011 werd bij toeval een grote slaapplaats van de Blauwe kiekendief op de Meinweg gevonden. Snel kwam de vraag op waarom dit gebied zoveel Blauwe Kieken aan in de winter? Deze vraag was de aanleiding om de daarop volgende winters simultaan op de gehele Meinweg het aantal slapende Blauwe Kiekendieven te tellen. Daarnaast werden de belangrijkste slaapplaatsen 's ochtends en 's avonds gemonitord.

Hierbij bleek al snel de variatie in tellingen in aantallen, de variaties tussen de geslachten alsook de aanvlieg- dan wel wegvliegrichting. Na een winter van intensieve tellingen kwamen vragen naar voren als waar de jachtgebieden van deze hoge aantallen blauwe kiekendieven zouden liggen, waar ze vandaan komen, alsmede hoe de al vastgestelde fluctuaties gedurende de winter te verklaren zijn. Om hier antwoord op te vinden, werden de simultaantellingen alsmede de achtereenvolgende tellingen op de voornaamste slaapplaatstellingen verder gezet.

Voor meer gedetailleerde informatie werden vijf vrouwtjes blauwe kiekendieven gevolgd met GPS-GSM zenders. De slaapplaatsen, het gebruik van verschillende slaapplaatsen en de verschillende foerageergebieden werden vastgesteld alsook de stop-over sites, de trekroutes alsook hun broedgebieden. In deze presentatie komen de slaapplaatstellingen, fourageergebieden alsook de verwachtte plaatstrouwheid aan hun wintergebieden alsmede broedplaatsen aan bod.

Gedurende het onderzoek bleek al snel dat de slaapplaats op de Meinweg in meerdere opzichten een bijzondere is...

Door Peter Heuts, Ernest van Asseldonk en René Janssen

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.