Beter nieuws over Kanoet?

In oktober en november vonden integrale wadvogeltellingen plaats in het Waddengebied. Daarover wordt bericht in de laatste nieuwsbrief voor de watervogeltellers. Daarin staan opmerkelijke feiten over de Kanoet.

In oktober werden ruim 81.000 Kanoeten geteld, veel meer dan bij de laatste integrale oktober-telling in het Waddengebied, in 2004 (22.700). Ook in november waren Kanoeten behoorlijk talrijk (voorlopige cijfers komen boven 100.000 uit). Je zou denken dat deze soort aan het herstellen is van de klappen die hij vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg als gevolg van voedselgebrek, veroorzaakt door intensieve schelpdierenvisserij.

Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen. Uit ringonderzoek van het NIOZ blijkt dat de jaarlijkse overleving van bij ons overwinterende Kanoeten in nog geen tien jaar tijd met de helft is afgenomen. Het vermoeden bestaat dat Kanoeten nadelen ondervinden van de overschakeling op kokkels die weliswaar voldoende calorie├źn opleveren maar kwalitatief misschien te kort schieten om de vogels goed de winter door te helpen.

Half januari de volgende integrale telling, we zijn nu al benieuwd naar de uitkomsten!