Barmsijzen tussen de Sijzen

Op allerlei plekken wemelt het momenteel van de Sijzen. Hieronder ook wat barmsijzen.

Ze verraden zich in groepen Sijzen het eerst door hun blikkerige roep en een zeurderige zangstrofe. Net als de Sijzen is de overgrote meerderheid op weg naar noordelijker broedgebieden.

Het lijkt vooral om Kleine Barmsijzen te gaan. Wat er in Nederland broedt, houdt zich vooral in de kuststrook op, met name op de Waddeneilanden. De vestiging in het binnenland, die in de jaren zeventig en tachtig voortvarend van start ging, lijkt inmiddels vrijwel doodgebloed. Maar we wachten vol spanning de resultaten van de nieuwe Vogelatlas af!

Doortrek kan tot diep in april of zelfs begin mei plaatsvinden. Trekkers zingen veelvuldig en zijn, als ze niet in groepen zitten, lastig te scheiden van broedvogels. Die gedragen zich onopvallend tijdens het broeden, dat eind april kan beginnen. Een lastige soort voor broedvogeltellers: amper territoriaal, grote afstanden afleggend (voedselvluchten van vele honderden meters); een echte uitdaging om daar speciaal op te letten!