Barmsijzen op komst?

De laatste dagen worden er relatief veel barmsijzen gezien. Zou dat wijzen op een naderende influx?

Op sommige Nederlandse trektelposten werden tot 50 barmsijzen per dag genoteerd. Dat is voor half oktober een mooi aantal en in ieder geval duidelijk meer in vergelijking met vorig jaar. De meeste waarnemingen stammen uit de kuststreek, zoals uit het kaartje van trektellen.nl blijkt. Ook op Falsterbo (Zuid-Zweden) lijkt er aardig wat beweging in de barmsijzen te zitten.

Grote en Kleine Barmsijs zijn in de vlucht niet of alleen onder zeer gunstige omstandigheden te onderscheiden. Vermoedelijk passeren eerst Kleine Barmsijzen ons land, de soort die ook bij ons (schaars) nestelt; ze broeden noordelijk tot in het zuiden van Scandinaviƫ. Vervolgens zijn de Grote Barmsijzen (foto) aan de beurt, die een noordelijker verspreiding hebben.

Omvangrijke invasies vinden vooral in november plaats. In het gedenkwaardige najaar van 1986 verschenen overal grote groepen. Trektellers zagen er soms duizenden per dag en de vogels doken op tot in de kleinste stadsparken. Een spectaculair gezicht, zo'n onrustige dichte zwerm druk tetterende barmsijzen. Tot diep in de winter bleven er vele hangen.

Of het zover weer komt? Eerst maar eens afwachten...