Appelvinken in groepen

Voor zaadeters worden de voedselproblemen in de loop van de winter (en zelfs het begin van het voorjaar) steeds nijpender. Op voedselrijke plekken zijn dan soms concentraties te vinden.

Zo ook bij de Appelvink, al blijven groepjes vooral beperkt tot gebieden waar ze ook volop broeden, en dan met name stedelijk gebied. Vaak gaat het maar om enkele vogels bijeen, maar in sommige gevallen loopt dat op tot enige tientallen. Ze verblijven doorgaans boven in de boom, maar dalen ook wel tot op de grond af om afgevallen zaden op te peuzelen. Op de scherpe contactroep na zijn ze vaak nogal stil. Bij het vorige Sovon-kantoor, op de stuwwal in Beek-Ubbergen, werden we in februari wel eens verblijd met tot 50 Appelvinken vlak voor de deur.
Kortom: bij de aanblik van spreeuwgrote bolletjes in de bomen altijd even goed kijken...