Aandacht voor Steenuilen

Nog steeds zijn er in delen van Nederland veel muizen te vinden. Heel plezierig voor muizenetende vogels, waaronder uilen. Hoe zouden Steenuilen de winter doorkomen?

Hoewel ze niet zo afhankelijk zijn van (veld)muizen als bijv. Ransuilen: de verschillen tussen muizenrijke en muizenarme jaren zijn er wel. In muizenarme jaren gaan ze veelal later broeden en met slechtere broedresultaten.

Stabiele aantallen?
De Steenuil is in grote delen van het land nog een bekende verschijning. De soort heeft het niet gemakkelijk in het moderne agrarische cultuurlandschap. In het laatste kwart van de 20e eeuw nam de stand gevoelig af, onder andere door het verdwijnen van nestgelegenheid. In de nieuwe eeuw is de landelijke stand min of meer stabiel. Regionaal bestaan er echter opvallende verschillen. Zo zijn de aantallen op de hoge zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland sinds de eeuwwisseling met zo'n 30% toegenomen. Tegelijkertijd namen de aantallen in het rivierengebied met eenzelfde factor af.

Hulp van vrijwilligers
In het hele land zijn vrijwilligers actief die de Steenuil een warm hart toedragen. Velen doen dit onder de vleugels van STONE Steenuilenoverleg Nederland. Vrijwilligers houden zich onder meer bezig met het maken, plaatsen en controleren van speciale nestkasten. Wat daar zoal bij komt kijken wordt getoond in een leuk filmpje getiteld Braakballen in de sneeuw (vergeet niet geluid aan te zetten).

Verspreiding in kaart gebracht
De huidige verspreiding van de Steenuil wordt in kaart gebracht voor de nieuwe Vogelatlas. De eerste kaarten geven al een schets van de huidige verspreiding, maar kunnen nog veel aanvullingen gebruiken. Laat daarom je losse waarnemingen niet verloren gaan. Voer ze in op waarneming.nl of op de site van de Vogelatlas, bijvoorbeeld via de BOEST functie.