6200 Halsbandparkieten geteld

Om te weten hoeveel Halsbandparkieten er in Nederland rondvliegen, is een simultaantelling op de gemeenschappelijke slaapplaatsen een probaat middel.

Zulke tellingen worden al enkele jaren uitgevoerd. De laatste telling, in het weekend van 20 januari, leverde 6200 vogels op, vrijwel allemaal in de Randstad. Een indrukwekkend aantal, maar tenminste 30% lager dan verwacht. Speelde het koude weer parten?

Meer hierover in een Natuurbericht.