13.000 waarnemers uit 36 landen leveren enorme telprestatie bij East Atlantic Flyway telling 2023

Elk voor- en najaar bezoeken grote groepen trekvogels de Waddenzee. Habitatveranderingen en andere bedreigingen leggen een grote druk op deze vogels tijdens hun lange reis tussen de broed- en overwinteringsgebieden in Europa en Afrika. Om inzicht te krijgen in de dynamiek van deze vogelpopulaties en de bedreigingen die zij ondervinden, vindt er elke drie jaar in januari een uitgebreide telling van trekkende watervogels plaats langs de East Atlantic Flyway (EAF). De laatste telling was in januari 2023.

Overwinterende Smienten aan een oever
Overwinterende Smienten in de Castricummerpolder (foto: Hans Schekkerman)

Het Wadden Sea Flyway Initiative, een internationaal samenwerkingsverband waar onder andere Sovon en Vogelbescherming Nederland deel van uitmaken, geeft in haar nieuwste rapport een samenvatting van de inspanningen van vogeltellers uit 36 landen die de totaaltellingen uitvoerden in januari 2023. Een diepgaande analyse van de gegevens en trends in trekvogelpopulaties langs de flyway staat gepland voor publicatie begin 2025.

Miljoenen vogels

In 2023 waren bij de vierde gelijktijdige telling van watervogels langs de flyway meer dan 13.000 waarnemers uit 36 landen betrokken. Zij telden maar liefst 233 soorten watervogels, met in totaal meer dan 20 miljoen individuen, waarvan bijna 70 procent behoort tot de 67 dominante soorten in de kustgebieden van de flyway.

"Toch onderschat het getelde aantal vogels het werkelijke aantal individuele watervogels langs de flyway, omdat niet alle geschikte habitats zijn onderzocht", waarschuwt Marc van Roomen, thema-trekker Kust en Grote Wateren  bij Sovon en coördinator van de flywaytellingen voor het Wadden Sea Flyway Initiative. "Op basis van deze gegevens is het nog niet mogelijk om de huidige getelde aantallen te vergelijken met eerdere totalen en conclusies te trekken over algemene trends." In 2024 zal een uitgebreide analyse worden uitgevoerd om trends in aantallen van de watervogelpopulaties langs de flyway te berekenen, rekening houdend met verschillen in telbereik tussen de verschillende tellingen.

Flyway-tellers aan de Noorse Kust
Flyway-tellers actief langs de Noorse kust (foto: Georg Bangjord)
Flyway-tellers in Guinee-Bissau
Flyway-tellers in Guinee-Bissau (foto: Joaozinho Sa)

Internationale samenwerking

De samenwerking langs de East Atlantic Flyway onderstreept de toewijding om miljoenen trekkende watervogels te beschermen. Het maakt deel uit van de samenwerking tussen het Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI), Wetlands International en BirdLife International, gesteund door nationale overheidsinstellingen, parken, reservaten, NGO's en onderzoeksorganisaties uit 36 landen langs de flyway, met als doel de monitoring en bescherming van watervogels en wetlands langs de East Atlantic Flyway te verbeteren.

Link naar rapportage

Visitekaart

Marc van Roomen

Senior adviseur vogelecologie
Marc van Roomen