Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Boerenzwaluw
Nieuws

Zomervogels keren terug

Bij het ingaan van de lente kijken vogelaars uit naar terugkerende zomergasten, zoals de Tjiftjaf, Blauwborst en Boerenzwaluw. Hoe verloopt de fenologie van deze soorten? En wat gaan we dit voorjaar zien?

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

Het Living Planet Report Nederland beschrijft de ontwikkeling van natuur in Nederland sinds 1990. Enkele conclusies van de vierde editie van het rapport:

Tellers in Zeeuws-Vlaanderen

‘We hebben elkaar een beetje gek gemaakt’, zegt Eric Marteijn. Hij belt net nadat het laatste kilometerhok van de Visdief is geteld door Huub Bun.

Kokmeeuwen

Sinds 15 januari zijn bij het DWHC en Sovon bijna 2.000 dode meeuwen, hoofdzakelijk Kokmeeuwen, gemeld. Voor het laten testen op vogelgriep zijn in de periode 1 januari tot begin maart, verspreid over Nederland, 188 meeuwen opgehaald.

Nieuws en agenda
Cursus geven Sjouke Scholten
Cursussen

Volg een vogelcursus

Wil je beter worden in het herkennen van vogels? Leren hoe je een goede vogeltelling moet doen? Kijk dan welke cursussen Sovon aanbiedt. 

Uitgelicht

Covers van Sovon-nieuws

Als inhoudelijk redacteur verzorg je de (eind)redactie van belangrijke publicaties van Sovon, zoals rapporten en populair wetenschappelijke publicaties. De redactie is zowel inhoudelijk als taalkundig (vooral Nederlandstalig), waarbij je vaak vooraf...

Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland, net als met bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. Vergeleken met deze andere weidevogels heeft de Scholekster nog meer problemen, en maakt daarom zeker kans op de titel nationale pechvogel.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
2 out of 5 stars
Boerenzwaluwen op draad

Begin jaren ‘70 waren enkele gelouterde vogelonderzoekers op een congres getuige van de presentatie van de eerste Engelse broedvogelatlas, samengesteld op basis van tellingen door vrijwilligers. Dat was nog nooit eerder vertoond. Zou zoiets in...