Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Herman van Oosten ontvangt de Herman Klompprijs
Nieuwsbericht

Herman Klompprijs 2022 voor Herman van Oosten

De Herman Klompprijs, een prijs voor inspirerend ornithologisch veldonderzoek, is dit jaar uitgereikt aan Herman van Oosten. Dit gebeurde in Ede, op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Nederlandse Ornithologische Unie en Vogelbescherming Nederland.

Nieuws

Herman van Oosten

Eens in de drie jaar kennen Vogelbescherming, de NOU en Sovon de Herman Klompprijs toe aan een vogelonderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse veldornithologie.

In 2022 werd meer dan 140.000 hectare van het Friese boerenland afgezocht op weidevogels.

Kleine jager en grote stern

Kleine Jagers zijn roofmeeuwen die in subarctisch gebied over de hele breedte van het noordelijke halfrond broeden. Je kunt ze vooral in augustus tot en met oktober langs de Nederlandse kust zien.

Nieuws en agenda
Cursus geven Sjouke Scholten
Vacature

Werken bij Sovon

Heb jij een passie voor vogels en wil je bijdragen aan het in kaart brengen van de vogelstand in Nederland? We hebben momenteel een vacature waarin je je ambities kunt verwezenlijken. 

Uitgelicht

Pagina uit Verschenen of verdwenen

In Nederland broeden ruim 250 vogelsoorten. Dat aantal lijkt van jaar op jaar misschien stabiel maar niets is minder waar. De vogelbevolking van ons land is namelijk continue in beweging.

Watervogelteller in actie langs rivier

Tellingen van alle watervogels of alleen ganzen en zwanen in waterrijke gebieden om hun verspreiding en aantallen te volgen.

Tijd
4 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars
Avifauna Zeelandica

Een ‘avifauna’ zoals nog niet eerder gemaakt is in Nederland. De Avifauna Zeelandica is een unieke combinatie van een traditionele avifauna(lijst) en boeiende hoofdstukken over specifiek Zeeuwse vogelonderwerpen.