Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Tuin

Jaarrond Tuintelling is vernieuwd

De website van Jaarrond Tuintelling is geheel vernieuwd. En de manier van tellen is veranderd. Op de vernieuwde Tuintelling.nl vind je voortaan korte, jaarlijks terugkerende tellingen. Bijvoorbeeld de Tuinvlindertelling, Bodemdierendagen, Egeltelling en Mollentelling; tellingen die één of enkele dagen duren. Op Jaarrondtuintelling.nl tel je het hele jaar door dezelfde soortgroepen: vogels, (dag-)vlinders, libellen, zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Foto Larissa Geuke

De beoordeling van nieuwe stikstofbronnen vormt een knelpunt bij vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet, omdat op veel plaatsen de stikstofdepositie nog steeds te hoog is.

Broedvogelteller in actie

Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

Tijd
3 out of 5 stars
Kennis
4 out of 5 stars
Pagina uit Verschenen of verdwenen

In Nederland broeden ruim 250 vogelsoorten. Dat aantal lijkt van jaar op jaar misschien stabiel maar niets is minder waar. De vogelbevolking van ons land is namelijk continue in beweging.

Merel is aan het badderen
Telproject

Jaar van de Merel

Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon in 2022 het Jaar van de Merel uit.

Nieuws

Staartmees in de struiken

De website van Jaarrond Tuintelling is geheel vernieuwd. En de manier van tellen is veranderd. Op de vernieuwde Tuintelling.nl vind je voortaan korte, jaarlijks terugkerende tellingen.

Zonsondergang in Friesland

Op het programma staan boeiende lezingen en workshops over onder andere wilde bomen en struiken, slaapplaatstellingen van steltlopers en de herkenning van witjes (vlinders).

Annette op zoek naar merelnesten

Annette heeft afgelopen voorjaar tweeëntwintig merelnesten gevolgd om meer te weten te komen waar in het broedseizoen het mis zou kunnen gaan en hoe een broedseizoen van een Merel er überhaupt uitziet.

Nieuws en agenda