Watervogelrapport

Jaarlijks rapport over de recente ontwikkelingen van overwinterende watervogels in Nederland

Jaarlijks gaan enkele duizenden vrijwilligers op pad om gegevens te verzamelen voor het Meetnet Watervogels. Deze tellingen worden in grote gebieden aangevuld door professionals en met tellingen voor het Meetnet Slaapplaatsen. 

Over het rapport

In het rapport Watervogels in Nederland doet Sovon verslag van de recente ontwikkelingen van vogels die in Nederland overwinteren. Dit is een rapport van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat (RWS), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Provincies & BIJ12, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sovon. Het veldwerk wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers en medewerkers van provincies, instituten en terreinbeherende organisaties.