Help mee, steun de atlas!


Steun de Vogelatlas

Vierdaagse loopvogels

Loopvogels Sjoerd, Jeroen en Harvey lopen de Vierdaagse in Nijmegen en zamelen geld in voor de Vogelatlas. 

Steun ook onze loopvogels! »


Steun de Vogelatlas

 Sponsor een soort

 

Vanaf 100 euro kun je een soort naar keuze sponsoren. Je krijgt in ieder geval een vermelding op de soortpagina. Of geef een soort cadeau!

 

Steun de Vogelatlas

 Doe een gift

 

Doneer voor de Vogelatlas en je bent één van de supporters die het onderzoek naar vogels in Nederland mogelijk maakt.

 

Omdat elke vogel telt

Sinds 2013 werken we aan een nieuwe Vogelatlas. De Vogelatlas is cruciaal voor de bescherming van onze vogels en het ontwikkelen van goed natuurbeleid. Het veldwerk heeft een schat aan gegevens opgeleverd, die we nu om moeten zetten in daadwerkelijk kennis.

Het doel van de Vogelatlas is dat de kennis over vogels ook echt gebruikt wordt voor actuele vraagstukken en maatschappelijke thema’s. Denk aan:

  • Klimaat: opwarming van de aarde leidt naar verwachting tot grote veranderingen, ook bij vogels. Zien we die nu al terug? Kunnen we de toekomstige omvang inschatten?
  • Natuurbeheer: onder de Europese vogelrichtlijn, die verankerd is in het Nederlandse natuurbeleid, zijn veel gebieden aangewezen. Ze hebben een beschermingsdoelstelling voor bepaalde vogelsoorten. Het verzamelde atlasmateriaal biedt hiervoor een goede referentie.
  • Landbouw: de teloorgang van boerenlandvogels moet worden gestopt. Daarvoor is meer kennis nodig. Vergelijking van nog bestaande ‘hotspots’ met gebieden waar kaalslag plaatsvond, levert essentiële informatie op over faal-en succesfactoren van beheer en bescherming.
  • Bescherming: zeldzame en bedreigde vogelsoorten zijn alleen te beschermen als we precies weten waar ze voorkomen, en in welke aantallen.

Financiële bijdragen zijn essentieel om de telresultaten om te zetten in daadwerkelijke kennis en deze beschikbaar te maken voor iedereen, via website, kaarten en boek.

Doneer voor de Vogelatlas!

 

Comité van Aanbeveling Vogelatlas

Dr.H.H.F. (Herman) Wijffels

Thans hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht

"Vogels zijn boodschappers over de vitaliteit van de natuur en de gezondheid van  onze leefomgeving".

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Beschermheer Vogelbescherming Nederland

"Fantastisch dat er een nieuwe atlas komt. Kijk vooral veel om u heen; uw leven krijgt daardoor een extra dimensie."

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï 

Voorzitter Vogelbescherming Nederland

“Atlassen zijn voor vogelbescherming van groot belang”

 

Drs. T. (Teo) Wams

Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten

"De nieuwe vogelatlas wordt een eerbetoon aan al die vrijwillige waarnemers en een werktuig voor natuurbeheer en –beleid. Om die redenen beveel ik dit project van harte aan.”

Drs. A. (Marjan) Minnesma 

Directeur Stichting Urgenda 


"De vogelatlas is zeer waardevol voor vele doeleinden en prachtig om samen met vele enthousiaste vogelliefhebbers tot stand te brengen!”

Prof. dr. L.E.M. (Louise) Vet 

Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)


"Natuurbescherming begint bij herkenning, want "onbekend maakt onbemind". Al geldt dat vast iets minder voor vogels die immers met hun hartverwarmende gezang, gefluit of gekwetter elk voorjaar weer nieuwsgierigheid opwekken. De Vogelatlas zal u helpen deze nieuwsgierigheid te bevredigen. Een prachtig project!”

Bart-Jan Krouwel 

Voormalig directeur Duurzaamheid bij de Rabobank en mede-oprichter Triodosbank


"Ik voel mij thuis onder ‘gevleugelde vrienden’; zeker als het om ‘vogels van verschillende pluimage’ gaat."