Stage: ontwikkelen van algoritmen voor het signaleren van vogelgriep (hbo of master student)

Hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) virussen zijn nu jaarrond aanwezig onder wilde vogels in Nederland. De grootste sterfte zien we tot nu toe gedurende het broedseizoen bij in kolonies broedende vogels als Visdieven, Kokmeeuwen en Grote Sterns. Hoe sneller het virus wordt gedetecteerd, hoe effectiever de maatregelen zijn om de verspreiding te beperken. Daarom werkt Sovon Vogelonderzoek Nederland samen met verschillende partners aan de ontwikkeling van een ‘early warning systeem’ voor vogelgriepuitbraken in kustvogelkolonies.

Monitoring van kolonies met drones

Deze pilot omvat monitoring van broedvogelkolonies met drones in combinatie met machine learning voor het signaleren van vogelgriep in wild levende (kolonie)vogels. We beschikken reeds over een YOLO-model dat goed in staat is om verschillende soorten meeuwen en sterns te herkennen. Met behulp van nieuw verzamelde data zal dit model verder getraind worden om verschillende vogelsoorten in het Nederlandse onderzoeksgebied te detecteren.

Training van het model

Omdat het bestaande model nog niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen levende en dode en zieke vogels (te herkennen aan abnormale houdingen), zal er nog labeling en verdere training van het model plaats moeten vinden, zodat vervolgens ook dode dieren apart gedetecteerd kunnen worden (fine-tuning). Hiervoor zijn we op zoek naar gemotiveerde studenten die hieraan willen meewerken. Dit kan in de vorm van een stage of afstudeerproject. Uiteraard is er ruimte voor eigen inbreng, ideeën of aanpak.

Het werk omvat weinig veldwerk, en zal veelal op afstand plaatsvinden, maar we zullen je een goed mogelijk beeld geven van het werk dat Sovon doet. Neem voor meer informatie over deze opdracht contact op met senior-onderzoeker Sjoerd Duijns.

Startdatum en duur

Deze stage heeft een omvang van 4 tot 6 maanden en kan starten vanaf 1 september 2024.

Contact

Sjoerd Duijns

Senior onderzoeker
Sjoerd Duijns
Coördinator onderzoeksthema kust en grote wateren