Usutu

Het Usutu-virus vindt zijn oorsprong in Afrika en wordt overgebracht door muggen die vogels steken. Vermoedelijk is het virus via trekvogels naar Europa overgebracht, waar het in 2001 voor het eerst opdook in Oostenrijk. Vanuit daar verspreidde het zich over Europa. In 2016 deed het virus zijn intrede in Nederland en maakte hoofdzakelijk onder Merels veel slachtoffers.

Merel slachtoffer

De merel is één van de talrijkste tuinvogels in Nederland, maar toch zien we steeds minder Merels. Het usutuvirus dat in de herfst van 2016 voor het eerst bij Merels in Nederland werd vastgesteld, heeft vermoedelijk bijgedragen aan de sterke daling van de aantallen sinds 2016. Echter, de achteruitgang was reeds voor 2016 zichtbaar, met name in stedelijk gebied en in de bossen op de zandgronden.

Onderzoek naar de doodsoorzaken bij Merels laat zien dat het usutuvirus in de eerste drie jaar (2016-2018) veel bij merels voorkwam, maar de afgelopen paar jaar afneemt. 

Sovon doet onderzoek naar de verspreiding van usutu in samenwerking met het Dutch Wildlife Heath Centre (DWHC).

Contact

Roy Slaterus

Adviseur vogelecologie
Roy Slaterus
Coördinator onderzoeksthema dierziektes