Vogelbalans

Sovon brengt jaarlijks verslag uit over de veranderingen in de vogelstand via rapporten. Deze schat aan gegevens willen we ook bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Vogels zijn door hun voorkomen en gedrag zo'n prominent onderdeel van onze omgeving, dat informatie over veranderingen in de vogelstand spannend is voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er buiten gebeurt. Dit doet Sovon via de Vogelbalans, waarvan de eerste in 2007 uitkwam.

De informatie die we in de Vogelbalans presenteren is ontleend aan de verschillende tellingen en onderzoeken die Sovon organiseert. Het geeft in een notendop de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige vogelstand in Nederland weer.

Displaying 1 - 10 of 17
Titel Auteur(s) Bron Jaargang
Vogelbalans 2020 Chris van Turnhout, Fred Hustings, Albert de Jong, André van Kleunen, Harvey van Diek, John van Betteray
Boerenlandvogelbalans 2020 Erik Kleyheeg, Theo Vogelzang, Inge van der Zee & Maarten van Beek 2020
Vogelbalans 2019 Redactie Fred Hustings, Albert de Jong, Chris van Turnhout, Harvey van Diek, John van Betteray
Spread Afrikagangers Ruud Foppen, Chris van Turnhout, Albert de Jong Vogelbalans 2019 2019
Vogelbalans 2018 Redactie Fred Hustings, Albert de Jong, Olaf Klaassen, Chris van Turnhout & concept John van Betteray
Een waarneming is zilver, een telling is goud (los artikel) Chris van Turnhout Vogelbalans 2018 2018
Vogelbalans 2017 - Rode Lijst Chris van Turnhout, Kees Koffijberg, Ruud Foppen, Fred Hustings (red), Albert de Jong (red) e.a. 2017
Vogelbalans 2016 - Stadsvogels Fred Hustings, Albert de Jong, Kees Koffijberg, Jan Schoppers & Chris van Turnhout
Vogelbalans 2015 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2015
Vogelbalans 2014 Koffijberg K., van Turnhout C. 2014